Описание и изисквания:

  • Текущ контакт с потенциални и реални клиенти, подизпълнители и кореспонденти, в това число инициира и участва в срещи;
  • Обработва пратки от групажни линии, частични и цели товари, наети автомобили;
  • Уплътнява капацитета на наети товарни автомобили по съответните релации;
  • Ценообразува и изготвя оферти за автомобилен транспорт към клиенти и търси обратна връзка;
  • Отговаря за целия процес по изпълнение на сделката, включително:

– изготвя товарни планове, схеми и маршрути,
– следи за спазване на договорените срокове на доставка,
– изчислява пряка себестойност за всяка една пратка и цял камион,
– фактурира към клиенти и прослядава спазването на договорените срокове за плащане,
– изготвя отчети, анализи и справки свързани с дейността;

  • Поддържа кореспонденция с партньори – превозвачи, клиенти, кореспонденти;
  • Участва в оптимизирането и развитието на съществуващите и разработване на нови процеси и сервизи;
  • Участва в общи за дружеството проекти, в сътрудничество с колеги от други отзели и клонове в страната.

– Висше образование-предимство; средно-специално – минимум
– Опит на подобна позиция – 3 г. в сферата на логистиката, в частност международен, автомобилен транспорт;
– Отлични познания на транспортния пазар в Европа.
– Опит при работа с транспортни и търговски документи, Конвенции TIR и CMR;
– Познания относно митнически режими, видове складиране и съответните документи – предимство;
– Добра обща компютърна грамотност;
– Владеене на чужд език – немски /предимство/ и/или английски език

Компанията предлага:

– Отлични възможности за професионална реализация;
– Динамична и предизвикателна работа;
– Работа във фирма с дългогодишни традиции и грижа към служителите;
– Осигуровки на брутното трудово възнаграждение;
– Работно време: понеделник-петък, 9.00ч. до 17.30 ч.

Вижте обявата в jobs.bg