Спедитор международен автомобилен транспорт Димитровград

“ДЕСПРЕД” АД – клон Димитровград
Търси: Спедитор – Международен автомобилен транспорт

Описание и изисквания:

 • Текущ контакт с потенциални и реални клиенти, подизпълнители и кореспонденти, в това число инициира и участва в срещи;
 • Обработва пратки от групажни линии, частични и цели товари, наети автомобили;
 • Уплътнява капацитета на наети товарни автомобили по съответните релации;
 • Ценообразува и изготвя оферти за автомобилен транспорт към клиенти и търси обратна връзка;
 • Отговаря за целия процес по изпълнение на сделката, включително:
  • изготвя товарни планове, схеми и маршрути,
  • следи за спазване на договорените срокове на доставка,
  • изчислява пряка себестойност за всяка една пратка и цял камион,
  • фактурира към клиенти и проследява спазването на договорените срокове за плащане,
  • изготвя отчети, анализи и справки свързани с дейността;
  • Поддържа кореспонденция с партньори – превозвачи, клиенти, кореспонденти;
  • Участва в оптимизирането и развитието на съществуващите и разработване на нови процеси и сервизи;
  • Участва в общи за дружеството проекти, в сътрудничество с колеги от други отдели и клонове в страната.
 • Висше образование-предимство; средно-специално – минимум
 • Опит на подобна позиция – 1г. в сферата на логистиката, в частност международен, автомобилен транспорт;
 • Отлични познания на транспортния пазар в Европа.
 • Опит при работа с транспортни и търговски документи, Конвенции TIR и CMR;
 • Познания относно митнически режими, видове складиране и съответните документи – предимство;
 • Добра обща компютърна грамотност;
 • Владеене на чужд език – немски или английски език

Компанията предлага:

 • Постоянен трудов договор
 • Работно време от 09.00 да 17.30 ч.
 • Ваучери за храна
 • Динамична и предизвикателна работа;
 • Работа във фирма с дългогодишни традиции и грижа към служителите.

Ако позицията представлява интерес и отговаряте на изискванията, молим да изпратите Вашата автобиография на адрес info@despred.com.

Молим да имате предвид, че само одобрените кандидати ще получат обратна връзка

Scroll to Top