Архив: Services

transport
Морски и Речен Транспорт

Предлагаме на своите клиенти превоз на насипни и бройни товари по река и море, комбинирани решения, пристанищна логистика и обработка, с всички съпътстващи услуги.

 

Разполагаме с екипи на всички по-големи пристанища на река Дунав (пристанище Видин, пристанище Лом, Пристанище Русе) и Черно море (пристанища Варна Изток, Варна Запад, БМФ Порт Бургас, Порт България Уест).

Нашият екип от професионалисти предлага високо качество на обслужване, осигурявайки надеждна и сигурна доставка. Целта е клиентът да получи пълна удовлетвореност от предоставената услуга.

Свържете се с екипът ни за да обсъдим нуждите и спецификата на бизнеса Ви както и планираните Ви цели.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук

 

transport
Контейнерен транспорт

Въпреки сравнително дългото транзитно време, за някои видове товари и дестинации, контейнерният транспорт е най-удачното логистично решения.

Предлаганите от нас варианти гарантират, че товарът Ви ще бъде превозен до крайното му местоназначение по целия свят.

Организираме морски и контейнерен транспорт до всяка точка на света, независимо от дестинацията и съобразно специфичните изисквания на нашите клиенти.

 

Свържете се с нас, за да обсъдим нуждите и спецификата на Вашият бизнес и планирани цели.

 

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук

 

transport
Автомобилен Транспорт

Екипът ни предлага ефективни решения на нашите клиенти чрез сухопътен автомобилен транспорт. Благодарение на нашият дългогодишен опит и добре развита партньорска мрежа в цяла Европа, Близък Изток, Каспийски регион, Русия, предлаганите от нас логистични варианти гарантират, че товарът Ви ще бъде превозен до крайното му местоназначение  професионално, бързо и сигурно.

 

Свържете се с нас, за да обсъдим нуждите и спецификата на Вашият бизнес и планирани цели.

 

Можете да разчитате на професионализма в нашия екип.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук

 

transport
Морски
 • превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на насипни и контейнерни (цели и групажни) товари, специализирани и извънгабаритни товари
 • транспорт през български и европейски пристанища, според желанията на нашите клиенти и спецификата на товара;
 • осигурява съпътстващи услуги в това число – банкова гаранция за обезпечаване на транзитни операции за всички видове стоки, митническо обслужване за всички режими, деконтейнеризация, претоварни операции, доставка до врата, и други, съобразно нуждите на клиента.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
transport
Автомобилен контейнерен транспорт

– транспорт на цели контейнери според желанията на нашите клиенти и спецификата на товара;
– съпътстващи услуги съобразно нуждите на клиента, като обезпечаване на транзитни операции, митническо обслужване, деконтейнеризация, претоварни операции, доставка до врата и други.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
transport
Групажни контейнерни пратки (LCL)
 • транспорт на групажни контейнерни през пристанища Бургас, Варна, Солун и Пирея, както и алтернативни европейски пристанища, според желанията на нашите клиенти, спецификата на товара и търсеното транзитно време;
 • превоз на групажни контейнерни пратки чрез комбиниран транспорт шосе/жп/море през Европейски жп терминали от/до Далечен Изток;
 • съпътстващи услуги съобразно нуждите на клиента, като обезпечаване на транзитни операции, митническо обслужване, деконтейнеризация, претоварни операции, доставка до врата и други.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
transport
Цели контейнери (FCL)

– превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на товари в 20′ и 40′ контейнери, хладилни и танк контейнери, open top-контейнери друго специализирано оборудване;

– транспорт на цели контейнери през пристанища Бургас, Варна, Солун и Пирея, както и алтернативни европейски пристанища, според желанията на нашите клиенти, спецификата на товара и търсеното транзитно време;

– съпътстващи услуги съобразно нуждите на клиента, като обезпечаване на транзитни операции, митническо обслужване, деконтейнеризация, претоварни операции, доставка до врата и други.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
transport
Комплектни и частични товари
 • сухопътен транспорт на частични (LTL) и комплектни/цели (FTL)  товари в Европа, Русия, Украйна, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Близък Изток
 • възможност за доставка „врата-врата“ (door-to-doordelivery)
 • гъвкави решения при фиксирани часови диапазони на взимане/доставка на товара
  • експресни доставки от/до всяка точка на Европа
 • транспортиране на стоки при специфични условия – температурен режим, ценни товари, акцизни стоки, опасни товари,  насипни товари (гондоли)
 • специализирани превози на извънгабаритни товари
 • съпъстващи услуги – митнически формалности, преопаковане и етикиране, палетизиране и фолиране, складиране, консолидация и дистрибуция, карго застраховки

 

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
transport
Вътрешен транспорт
 • транспорт на комплектни/цели , частични и групажни товари на територията на България
 • дистрибуция на пратки до краен получател
 • възможност за доставка „врата-врата“ (door-to-doordelivery)
 • седмични линии от/до София/Пловдив/Димитровград/Бургас/Русе
 • съпъстващи услуги – преопаковане и етикиране, палетизиране и фолиране, складиране

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
transport
Групажен транспорт
 • регулярни групажни транспорти – Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Швейцария, Белгия, Холандия, Люксембург, Полша, Австрия
 • консолидация и диструбиция на групажни пратки в Европа чрез партньорската ни мрежа
 • консолидация и дистрибуция на пратки в България, включително на пратки под режим транзит
 • съпъстващи услуги – митнически формалности, преопаковане и етикиране, палетизиране и фолиране, складиране, карго застраховки

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...