Автомобилен контейнерен транспорт

transport
Автомобилен контейнерен транспорт

– транспорт на цели контейнери според желанията на нашите клиенти и спецификата на товара;
– съпътстващи услуги съобразно нуждите на клиента, като обезпечаване на транзитни операции, митническо обслужване, деконтейнеризация, претоварни операции, доставка до врата и други.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...