Групажни контейнерни пратки (LCL)

transport
Групажни контейнерни пратки (LCL)

– транспорт на групажни контейнерни пратки през Бургас, Варна, Солун и Пирея, според желанията на нашите клиенти и спецификата на товара;
– превоз на групажни контейнерни пратки чрез комбиниран транспорт шосе/жп/море през Европейски жп терминали от/до Далечен Изток;
– осигурява съпътстващи услуги в това число – банкова гаранция за обезпечаване на транзитни операции за всички видове стоки, митническо обслужване за всички режими, складиране, претоварни операции, доставка до врата, и други, съобразно нуждите на клиента.

За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...