Морски

transport
Морски
  • превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на насипни и контейнерни (цели и групажни) товари, специализирани и извънгабаритни товари
  • транспорт през български и европейски пристанища, според желанията на нашите клиенти и спецификата на товара;
  • осигурява съпътстващи услуги в това число – банкова гаранция за обезпечаване на транзитни операции за всички видове стоки, митническо обслужване за всички режими, деконтейнеризация, претоварни операции, доставка до врата, и други, съобразно нуждите на клиента.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...