Морски

transport
Морски

– превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на насипни и контейнерни (цели и групажни) товари, специализирани и извънгабаритни товари
– транспорт през български и европейски пристанища, според желанията на нашите клиенти и спецификата на товара;
– осигурява съпътстващи услуги в това число – банкова гаранция за обезпечаване на транзитни операции за всички видове стоки, митническо обслужване за всички режими, деконтейнеризация, претоварни операции, доставка до врата, и други, съобразно нуждите на клиента.

За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...