Пристанищна обработка и услуги

transport
Пристанищна обработка и услуги

Деспред АД предлага спедиторска обработка на генерални и насипни товари в гр.Бургас, гр. Варна, гр. Русе, гр. Лом и гр.Видин:

 

  • изготвяне на необходими документи за пристанищна обработка;
  • митнически услуги,
  • организиране на товаро-разтоварните операции;
  • деконтейнеризация и контейнеризация на товари;
  • физическо присъствие при получаване и издаване на стокови партиди, текущ контрол върху качеството на товаро-разтоварните операции
  • други услуги, в зависимост от спецификата на конкретната логистична схема и нуждите на клиента.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...