Морски транспорт

ДЕСПРЕД АД организира превоз на товари по море от/до всяко подходящо пристанище на насипни, бройни, опасни, специализирани и извънгабаритни товари.

Транспортираме през български и европейски пристанища, според желанията на нашите клиенти и спецификата на товара. В зависимост от големината на партидите можем да предложим чартиране на цял кораб (full cargo) или част от плавателното средство (part cargo).

ДЕСПРЕД АД осигурява и съпътстващи услуги включително – обезпечаване на митни сборове при режим транзит, митническо представителство, товаро-разтоварни операции и други услуги свързани с пристанищната обработка.

Наберете сега + 359 2 4513800 или

  Наберете сега + 359 2 4513800
  или попълнете формата за контакт и натиснете "Изпрати". Попълнете коректно всички полета, за да можем да се свържем с вас и да ви бъдем полезни.

  Да, съгласен съм да получавам рекламна информация, касаеща нови продукти, текущи промоции, информационни текстове и всички други материали, свързани с предлаганите от нас услуги

  Наберете сега + 359 2 4513800 или

  Предимства на морския транспорт

  Морският транспорт е подходящ за превоз на големи количества стоки в една партида, като един кораб може да превозва от няколкостотин до десетки хиляди тона товар.

  Превозите на цели или частични корабни партиди оптимизират максимално транспортните разходи.

  Съпоставено с останалите видове, морският транспорт е най-евтин, екологичен и икономически обоснован при превоз на големи разстояния на извънгабаритни, опасни, обемни и тежки товари. Корабният транспорт е сигурен, надежден и слабо се влияе от външни фактори.

  Морски транспорт, международен превоз на товари - Деспред, вашият логистичен партньор
  Морски транспорт, международен превоз на товари - Деспред, вашият логистичен партньор

  Оптимален баланс между скорост и цена

  Можете да разчитате на нас както за вътрешен, така и за международен автомобилен транспорт на различни товари. Осигуряваме групажен транспорт, както и превоз на частични или комплектни товари, според вашите нужди и цели.

  Съобразени с  най-високите стандарти

  Превоз на опасни товари;
  Спедиция на специално карго;
  Превоз на температурни пратки, фармация, храни и други;
  Превоз на живи животни;
  Превоз на бързо разваляеми стоки;

  Логистични услуги

  Склад под митнически контрол, свободно и временно складиране (Тип 1R);
  Складиране и опаковане на товари;
  Консултация за транспорт;
  Карго застраховки.

  Вижте повече:

  Морски транспорт – особености

  Морски транспорт 1
  Морски транспорт – Разгледайте при нас!

  Ето някои от най-важните особености при използването на морски транспорт:

  • Огромен транспортен капацитет – един кораб може да превозва от няколкостотин до десетки хиляди тона стоки.
  • Ниска цена – поддръжката на морски транспорт има малко разходи, а корабите имат много голяма товароносимост. Това дава възможност да получите едни от най-ниските цени в транспорта на стоки въобще.
  • Постоянно движение – корабният трафик не е възпрепятстван от почти нищо.
  • Дълги срокове за доставка – все пак използването на морски транспорт е доста бавно, тъй като товарните плавателни съдове са много тежки и обикновено поддържат скорост между 20 и 30 км/ч.
  • Възможност за надхвърляне на сроковете – по ред причини при използване на морски транспорт може да се наложи доставката да пристигне ден, два или повече по-късно от предварително определеното.

  Какво може да се превозва с морски транспорт

  Можете да използвате товарни кораби на практика за всякакви стоки, включително за храни, опасни или извънгабаритни товари. Все пак не препоръчваме да се използва морски транспорт за краткотрайни стоки, особено за дълги разстояния. Причината е, че превозът е доста бавен и това може да увреди стоките ви.

  Морски транспорт – видове кораби

  В зависимост от вида на стоките, които ще се превозват, се предлагат различни видове превозни средства за морски транспорт.

  Морски транспорт 2
  Морски транспорт 1 – Разгледайте при нас!

  Най-често използвани за морски транспорт са контейнеровозите, с които се превозват стандартизирани контейнери със стоки. Те се нуждаят от малък екипаж, като в същото време превозват хиляди тонове товари, товарят и разтоварват много бързо. Това ги прави икономически изгодни. Подходящи са за опаковани единично стоки и за групажни превози.

  Бълкерите са друг тип средства за морски транспорт, в които се превозват насипни товари. Ще имате нужда от бълкер, ако смятате да транспортирате въглища, зърно, строителни материали, пясък и др. Те са доста бавни, но могат да превозват стотици тонове или десетки хиляди тона товари.

  Ако се налага да превозвате течни товари, ще са ви нужни танкери. Те разполагат с цистерни, с които пренасят нефт, газ, петролни продукти, химикали, течни хранителни продукти като олио или вино.

  Ако имате нужда от морски транспорт за колесни превозни средства, ще трябва да използвате автомобиловози (наричани още ролкери), специално предназначени за бързо товарене и разтоварване на автомобили, камиони, влакове и др.

  В зависимост от специфичните нужди, някои видове стоки може да имат нужда от хладилни кораби, в които се поддържа ниска температура за хранителни продукти.

  Морски транспорт – цени

  Морски транспорт цени 1
  Морски транспорт цени – Свържете се с нас!

  Когато говорим за морски транспорт, цените могат да варират в широки граници. При морски транспорт цените зависят от твърде много фактори и няма как да се даде дори приблизителна предварителна прогноза, ако не се знаят достатъчно детайли около пратката.

  На първо място при морски транспорт цените се определят от цените на горивото, което е основният разход за превозвачите. При повишаване или намаляване на цените на горивата в офертите за морски транспорт цените съответно се повишават или намаляват.

  При морски транспорт цените зависят и от стоките, които трябва да се пренасят – дали са течни, насипни или единични. Това ще определи средството за морски транспорт, цените най-грубо ще се определят от превозвача според вида на кораба. Освен това при морски транспорт цените се определят и от габаритите и спецификата на товара – извънгарабитните и опасните стоки ще получат по-високи оферти за превоз. Не на последно място, при морски транспорт цените могат да зависят и от сезона – например плодовете, зеленчуците и зърното ще се превозват в сезона си при по-високи тарифи за навло.

  Когато използвате морски транспорт, цените ще зависят и от това дали стоките имат нужда от специален режим на обработка или съхранение по време на превозването. Ако трябва да се поддържа определена температура или товарът да се третира по специален начин, при офериране за морски транспорт цените ще бъдат по-високи.

  При морски транспорт цените могат да зависят от това дали пратката ще бъде консолидирана в групажен превоз, или ще е самостоятелна. При групажен превоз в морски транспорт цените могат да намалеят значително.

  В оферирането на морски транспорт цените зависят и от търсенето и предлагането. Ако търсенето на пространство на кораба е по-голямо, отколкото той може да предложи, в офертата ви за морски транспорт цените ще бъдат леко завишени и това ще е единственият начин да получите място за цялото си карго.

  Разбира се, при морски транспорт цените ще зависят и от дължината на курса, от който имате нужда. Ако вашата дестинация е близо до голямо пристанище или център на превозвача на морски транспорт, цените за доставка могат да бъдат по-ниски.

  Когато изпращате стоки с морски транспорт, цените ще завият и от пристанищните такси на пристанищата, които корабът ще използва. При морски транспорт цените включват и товарни такси, такси за канал и закотвяне, санитарни такси, митнически такси, такси за влекачи и докове, тонажни такси и др.

  Не на последно място, при морски транспорт цените ще зависят и от това дали имате нужда от временно складиране на стоките в периода след разтоварването или преди товаренето.

  Морски транспорт цени 2 | ДЕСПРЕД
  Морски транспорт цени 1 – Свържете се с нас!

  Може да ви звучи странно, но при морски транспорт цените могат да зависят и от някои необичайни за нас фактори. При използване на морски транспорт цените се определят и според геополитически фактори, свързани с някои маршрути, които са уязвими от местни конфликти или пирати например. Така например при морски транспорт цените ще бъдат по-високи, ако корабите преминават през протока на Босфора, протока Баб ел-Мандеб, пролива Ормуз и Суецкия канал, които се считат за рискови маршрути заради присъствието на терористи и морски пирати. В този вид морски транспорт цените ще включват по-високи застрахователни такси, които да покрият по-високите рискове.

  Лесен морски транспорт

  В Деспред можем да ви осигурим лесно решение за транспорт по вода на насипни и контейнерни товари през български и европейски пристанища. В нашите услуги по цялостна логистика са включени и допълнителни дейности като митническо представителство за всички режими, операции по претоварване, доставка до врата, деконтейнеризация, временно складиране, банкови гаранции и др.

  Свържете се с нас, за да отговорим на всичките ви въпроси и да намерим най-доброто решение за транспортиране на стоките ви в и извън България.

  Ако имате нужда от съдействие:  
  Обадете се сега + 359 2 4513800 или 

  Scroll to Top