Public Information

Despred Plc publishes official documents for participation in public procurement tenders and certification.

Финансирано от Европейския съюз
Програма за възстановяване и устойчивост

Деспред АД започва изпълнение на проект „Изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

Със сключването на договор № BG-RRP-3.006-0499-C01 от 28.11.2023г. Деспред АД започва изпълнението на проект „Изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Общата стойност на проекта възлиза на  531 714.67 лева, от които 239 271.60 лева представляват безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Проектът ще се изпълнява в срок от 18 месеца от 28.11.2023г. до 28.05.2025г. и предвижда изграждането на нови фотоволтаични инсталации до 1MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) на територията на обектите на Деспред АД в град Бургас и град Димитровград.

Инсталациите ще бъдат екологосъобразни и ще допринесат за грижата за околната среда и социалната отговорност на дружеството. Произведената енергия ще бъде използвана за основните услуги и дейности на компанията.

При успешното приключване на проектните дейности се очаква да бъде постигната сигурна и устойчива енергийна ефективност, която води до повишаване на конкурентоспособността на компанията. В допълнение инвестицията ще доведе и до следните положителни резултати:

  • Намален въглероден отпечатък и спомагане на зеления преход чрез използване на енергия от ВЕИ;
  • Оптимизация на разходите за електроенергия;
  • Привличане и запазване на клиенти, които търсят партньори с устойчив модел на работа;

Нуждаете се от услугите на експертите от Деспред?

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top