About Despred

Висококачествени решения за всеки бизнес

Спедиторски услуги с гъвкава схема и много възможности

Дружеството разполага с много добре развита клонова мрежа в страната със собствени офиси и терминали в главните морски и речни пристанища, основните икономически и стратегически зони на България (София, Пловдив, Димитровград, Бургас, Варна, Русе, Лом, Видин), гранични пунктове с Република Сърбия (Драгоман и Видин) и Република Турция (Свиленград).

Уникалната структура и ноу-хау ни позволяват да предлагаме различни опции и алтернативни решения с цел клиентите да имат възможност за избор за оптимално логистично решение.

Facts about Despred

In numbers

150

employees

15

representative offices

250

destinations served

Стремим се максимално да отговаряме на нуждите на динамично развиващия се пазар, предизвикателствата на всеки бизнес и да бъдем полезни на нашите клиенти чрез качествени транспортни и спедиторски услуги.

Спедиторски услуги

ДЕСПРЕД АД предлага широка гама от транспортни, спедиционни и логистични услуги. Те включват внос, износ и транзит на стоки чрез различни видове транспорт – автомобилен, въздушен, морски, железопътен и речен. Фирмата осигурява превоз на групажни пратки, частични и пълни товари. Те също така предлагат услуги за обработка на опаковани и насипни товари в пристанища, както и за превоз на контейнери и Ro-Ro превози по река и/или море.

ДЕСПРЕД АД осъществява комбинирани и мултимодални превози, като разполага със собствени многофункционални терминали, интегрирани с железопътната инфраструктура.

Транзит и обезпечение на митни сборове

Разполагаме със собствена банкова гаранция за транзитни операции и обезпечаване на митнически сборове в рамките на България и/или от България към страните в Европейския съюз, включително Турция и Сърбия. ДЕСПРЕД АД предлага митническо агентиране и документално оформяне на различните митнически режими.

Обслужваме седем дни в седмицата на гранични пунктове Драгоман (Калотина), Видин (Връшка Чука и Брегово) и Свиленград (Кап.Андреево и Лесово), с което съществено съкращаваме допълнителни разходи и срокове на доставка.

Логистични услуги

ДЕСПРЕД АД предлага терминални и складови услуги, включително митнически и временен склад, свободно съхранение, както и открити и закрити складови площи.

Терминалите ни в град Бургас и град Димитровград са свързани с железопътната инфраструктура и позволяват обработката на товари пътуващи с жп транспорт, включително и мултимодални транспортни единици.

Логистичните ни площи са ситуирани в градовете София (включително и до летище София), Пловдив, Димитровград и Бургас.

Осигуряваме логистика на панаирни и изложбени събития по целия свят.  

Дружеството организира вътрешен транспорт на територията на България, дистрибуция и консолидация на стоките в рамките на 24/48 часа.

ДЕСПРЕД АД предлага услуги за застраховане на товари и консултантски услуги.

BULGARIAN BLACK SEA LOGISTIC CENTRE BBSLC

A cluster, unique for the Balkan Peninsula, which provides complex logistics solutions at optimal prices and transit time, entirely in aid to your business.

BBSLC includes:

  1. Despred Plc – logistics company with its own multifunctional terminals and facilities, know-how in transport and logistics
  2. Port Bulgaria West – a completely private port located on the Black Sea, flexible solutions and working hours – http://www.portbulgariawest.com/
  3. Druzhba Ro-Ro Ship – regular and secure connection with Georgia through the Black Sea – http://bg.pbm.bg/

BBSLC aims to support the revival of traditional for Bulgaria economic activities in industry, agriculture, transport and tourism.

BBSLC has an excellent and strategic location:

– Five of the ten pan-European corridors (IV, VII, VIII, IX, X) pass through the Republic of Bulgaria, allowing easy, fast and secure transport solutions to key markets in Turkey, the Middle East, the EU, Russia and the CIS countries,
– TRACECA (Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia) connects the Republic of Bulgaria with the region of the Caucasus and Central Asia – Corridor VIII.

BBSLC is part of a Holding with entirely Bulgarian capital and companies registered in the Republic of Bulgaria.

Нуждаете се от услугите на експертите от Деспред?

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top