За Деспред

Висококачествени решения за всеки бизнес

Спедиторски услуги с гъвкава схема и много възможности

Дружеството разполага с много добре развита клонова мрежа в страната със собствени офиси и терминали в главните морски и речни пристанища, основните икономически и стратегически зони на България (София, Пловдив, Димитровград, Бургас, Варна, Русе, Лом, Видин), гранични пунктове с Република Сърбия (Драгоман и Видин) и Република Турция (Свиленград).

Уникалната структура и ноу-хау ни позволяват да предлагаме различни опции и алтернативни решения с цел клиентите да имат възможност за избор за оптимално логистично решение.

факти за нас

В цифри

150

служители

15

предствителства

250

обслужвани дестинации

Стремим се максимално да отговаряме на нуждите на динамично развиващия се пазар, предизвикателствата на всеки бизнес и да бъдем полезни на нашите клиенти чрез качествени транспортни и спедиторски услуги.

Спедиторски услуги

ДЕСПРЕД АД предлага широка гама от транспортни, спедиционни и логистични услуги. Те включват внос, износ и транзит на стоки чрез различни видове транспорт – автомобилен, въздушен, морски, железопътен и речен. Фирмата осигурява превоз на групажни пратки, частични и пълни товари. Те също така предлагат услуги за обработка на опаковани и насипни товари в пристанища, както и за превоз на контейнери и Ro-Ro превози по река и/или море.

ДЕСПРЕД АД осъществява комбинирани и мултимодални превози, като разполага със собствени многофункционални терминали, интегрирани с железопътната инфраструктура.

Транзит и обезпечение на митни сборове

Разполагаме със собствена банкова гаранция за транзитни операции и обезпечаване на митнически сборове в рамките на България и/или от България към страните в Европейския съюз, включително Турция и Сърбия. ДЕСПРЕД АД предлага митническо агентиране и документално оформяне на различните митнически режими.

Обслужваме седем дни в седмицата на гранични пунктове Драгоман (Калотина), Видин (Връшка Чука и Брегово) и Свиленград (Кап.Андреево и Лесово), с което съществено съкращаваме допълнителни разходи и срокове на доставка.

Логистични услуги

ДЕСПРЕД АД предлага терминални и складови услуги, включително митнически и временен склад, свободно съхранение, както и открити и закрити складови площи.

Терминалите ни в град Бургас и град Димитровград са свързани с железопътната инфраструктура и позволяват обработката на товари пътуващи с жп транспорт, включително и мултимодални транспортни единици.

Логистичните ни площи са ситуирани в градовете София (включително и до летище София), Пловдив, Димитровград и Бургас.

Осигуряваме логистика на панаирни и изложбени събития по целия свят.  

Дружеството организира вътрешен транспорт на територията на България, дистрибуция и консолидация на стоките в рамките на 24/48 часа.

ДЕСПРЕД АД предлага услуги за застраховане на товари и консултантски услуги.

БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР BBSLC

BULGARIAN BLACK SEA LOGISTIC CENTRE

Уникален за Балканския полуостров клъстер, който предоставя цялостно логистично решение, с оптимални цени и транзитно време, изцяло в помощ на Вашия бизнес.

BBSLC включва:

1. Деспред АД – логистична фирма със собствени многофункционални терминали и съоръжения, ноу-хау в транспорта и логистиката;
2. Пристанище България Запад – изцяло частно пристанище разположено на Черно море, гъвкаво работно време, развита инфраструктура, обработка на насипни, генерални и пакетирани товари, пристигащи по море – http://www.portbulgariawest.com/ ;
3. Ro-Ro кораб „Дружба” – редовна и сигурна връзка с Грузия през Черно море, ежеседмични отпътувания по морска линия с маршрут от България (Бургас) до Грузия (Батуми) с капацитет да превозва едновременно 110 камиона и 88 автомобила – http://bg.pbm.bg/.

BBSLC има за цел да подпомогне възраждането на традиционните за България икономически дейности в индустрията, селското стопанство, транспорта и туризма.

BBSLC е с отлична стратегическа локация:

 – Пет от всички десет общоевропейски коридора (IV, VII, VIII, IX, X), минават през Република България, което позволява лесно, бързо и сигурно транспортно решение до ключови пазари в Турция, Близкия Изток, ЕС, Русия и страните от ОНД,
 – TRACECA (Транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия) свързва Република България с региона на Кавказ и Централна Азия – коридор VIII.

BBSLC е част от Холдинг с изцяло български капитал и регистрирани в Република България дружества.

Нуждаете се от услугите на експертите от Деспред?

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top