Митнически услуги

transport
Митнически услуги

Деспред АД е сертифициран като Одобрен Икономически Оператор Митнически Опростявания /ОИО МО/ – сертификат № BG AEOC 12101885930076

  • Опростени митнически процедури, в т.ч. статус на одобрен получател придвижвани при операции ТИР, статус на одобрен получател за режим съюзен транзит, статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит, одобрени места за контрол, разрешение за използване на пломби от специален тип
  • Митническо представителство: при внос, износ, транзит, временен внос, временен износ, митническо складиране, реекспорт в София, Драгоман, Калотина, Пловдив, Димитровград, Свиленград, Бургас, Варна, Русе, Лом и Видин;
  • Временно и митническо складиране /тип 1 (R)/ в София, Пловдив, Димитровград, Бургас;
  • Обезпечаване на митни сборове при режим транзит със собствена банкова гаранция валидна за територията на ЕС, включително за Турция и Сърбия;
  • Изготвяне на митнически, търговски и транспортни документи – сертификати, удостоверения, CMR, TIR, EUR 1, A.TR, TIR-карнет;
  • Издаване на EORI-номер;

Минимални необходими документи за митническо представителство пред българска митница, които клиентът трябва да осигури:

  • Заявка за митническо представителство подадена електронно в системата на Агенция Митници. Към сайта Електронни Митници
  • Валиден EORI номер и фирмени документи (според изискванията на съответната митница)
  • Търговски и транспортни документи придружаващи стоката.

Право на митническата администрация е да поиска допълнителни документи с цел контрол, за които ще ви уведомим своевременно.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук

Loading...