DESPRED

75 years by air, land and water

В Деспред осигуряваме пълен пакет услуги по транспорт и логистика на стоки както в рамките на България, така и до получатели в Европа, Близкия Изток, Каспийския регион и Азия. Можем да гарантираме транспорт и логистика с автомобилни, въздушни, водни или железопътни средства, да ви включим в групажни пратки, да гарантираме частични или комплектни превози, както и транспорт за изложения. Освен това, в нашите услуги по транспорт и логистика са включени всички допълнителни дейности по преопаковане и етикиране, товарене и разтоварване, временно складиране, митническо представителство, оформяне на документи и др.

Дейностите по транспорт и логистика включват процеси, свързани със съхранението, инвентаризацията, доставката и дистрибуцията на стоки. Процесът по транспорт и логистика е неразделна част от цялостната дейност по осигуряването на ефективно и безопасно превозване на стоките от производителя до потребителя. Ще имате нужда от транспорт и логистика както за вътрешни, така и за международни превози на пратки.

Една от най-важните задачи в осигуряването на транспорт и логистика е да се консолидират товарите, което да намали себестойността на превоза на стоките, както и да се осъществява пълен контрол върху потока от доставки, за да може получателят да получи нужните стоки навреме и без повреди.

Our Transport Services

Quality and respect​, experience and traditions
Морски транспорт, международен превоз на товари - Деспред, вашият логистичен партньор

Maritime transport

Maritime Transport ДЕСПРЕД АД организира превоз на товари по море от/до всяко подходящо пристанище на…

повече
Воден реанспорт, пристанищна обработка и услуги, Деспред, вашият логистичен партньор

Port handling and Services

Port Handling and services ДЕСПРЕД АД предлага спедиторска обработка на генерални и насипни товари на…

повече
Речен транспорт по река Дунав и комбиниран транспорт - Деспред, вашият логистичен партньор

Brokerage

Brokerage ДЕСПРЕД АД предлага брокерски услуги (Брокераж) при превози на стоки по море и река…

повече
Автомобилен транспорт с Деспред, превоз на товари в България, в ЕС и по света

Road transport

Road Transport ДЕСПРЕД АД е една от водещите спедиторски компании в България, с натрупан опит…

повече

Спедиторските услуги, които ДЕСПРЕД АД предлага, включват  пълна гама транспортни, спедиционни и логистични услуги – внос, износ и транзит:

автомобилен, въздушен, морски, железопътен и речен транспорт – групажни пратки, частични и пълни товари;

пристанищна обработка на опаковани и насипни товари, Ро-Ро превози и контейнери, транспортирани по река и/или море;

комбинирани/мултимодални и интермодални превози – собствени многофуркзионални терминали, интегрирани с железопътната инфраструктура

регулярна морска Po-Po линия с маршрут България / Бургас – Грузия / Батуми (ежеседмично). Корабът има капацитет да превозва едновременно 110 камиона и 88 автомобила;

транзитни операции и обезпечение на митни сборове /собствена банкова гаранция/ в рамките на България и/или от България към страните в ЕС, валидна за Турция и Сърбия;

митническо агентиране и документални формалности за допустимите митнически режими;

Warehouse logistics – customs and temporary storage, free storage, open and covered storage areas;

Fair and exhibition logistics all around the world

вътрешен транспорт на територията на страната – дистрибуция и консолидация в рамките на 24/48 часа; Логистика в София, Бургас, Варна, Видин, Димитровград, Драгоман/Калотина, Лом, Пловдив, Русе, Свиленград и Ловеч;

застраховане на товари и консултантски услуги.

Despred’s main advantages

We combine tradition and professionalism

Екип на Деспред от специалисти по транспорт и логистика

Our Team

Специалистите на Деспред ще приложат знанията си, за да намерят оптималния баланс за вашите товари – минимизиране на разходите и максимизиране на ефективността

Услуги на Деспред по транспорт и логистика

Wide range of services

Деспред АД предлага пълен набор от комплексни услуги, включващ превоз по суша, вода и въздух, складови и митнически услуги, както и комбиниран транспорт.

Изградена инфраструктура от офиси, складове, транспортни съоръжения - Деспред, вашият логистичен партньор

Established infrastructure

Нашите офиси и представителства са изградени там, където сте вие и вашите товари – на ключови места по граничните пунктове, както и на главни транспортни центрове.

Need Despred’s services?

Scroll to Top