Транспорт и Логистика

УСЛУГИ

Морски и Речен Транспорт

Морски и Речен Транспорт

Предлагаме на своите клиенти превоз на насипни и бройни товари по река и море, комбинирани решения, пристанищна логистика

read more >
Контейнерен транспорт

Контейнерен транспорт

Въпреки сравнително дългото транзитно време, за някои видове товари и дестинации, контейнерният транспорт е най-удачното логистично решения. Предлаганите

read more >
Автомобилен Транспорт

Автомобилен Транспорт

Екипът ни предлага ефективни решения на нашите клиенти чрез сухопътен автомобилен транспорт. Благодарение на нашият дългогодишен опит и

read more >
Морски

Морски

превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на насипни и контейнерни

read more >
Автомобилен контейнерен транспорт

Автомобилен контейнерен транспорт

- транспорт на цели контейнери според желанията на нашите клиенти и спецификата на товара; - съпътстващи услуги съобразно

read more >
Групажни контейнерни пратки (LCL)

Групажни контейнерни пратки (LCL)

транспорт на групажни контейнерни през пристанища Бургас, Варна, Солун и Пирея, както и алтернативни европейски пристанища, според желанията

read more >
Цели контейнери (FCL)

Цели контейнери (FCL)

– превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на товари в

read more >
Комплектни и частични товари

Комплектни и частични товари

сухопътен транспорт на частични (LTL) и комплектни/цели (FTL)  товари в Европа, Русия, Украйна, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Близък Изток възможност за доставка „врата-врата“

read more >
Вътрешен транспорт

Вътрешен транспорт

транспорт на комплектни/цели , частични и групажни товари на територията на България дистрибуция на пратки до краен получател възможност за доставка „врата-врата“

read more >
Групажен транспорт

Групажен транспорт

регулярни групажни транспорти - Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Швейцария, Белгия, Холандия, Люксембург, Полша, Австрия консолидация и диструбиция на

read more >
Loading...