/* */
Транспорт и Логистика

УСЛУГИ на Деспред

Морски и речен транспорт – логистични услуги от Деспред

Морски и речен транспорт – логистични услуги от Деспред

Деспред превозва насипни и бройни товари по река и море, комбинирани решения, пристанищна логистика и обработка, с всички

read more >
Контейнерен транспорт

Контейнерен транспорт

Въпреки сравнително дългото транзитно време, за някои видове товари и дестинации, контейнерният транспорт е най-удачното логистично решения. Предлаганите

read more >
Автомобилен Транспорт

Автомобилен Транспорт

Сухопътен автомобилен транспорт - професионално, бързо и сигурно до крайното назначение. Деспред има дългогодишен опит и добре развита

read more >
Морски транспорт – международни превози на товари от Деспред

Морски транспорт – международни превози на товари от Деспред

  Превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на насипни и

read more >
Автомобилен контейнерен транспорт – спедиторски услуги

Автомобилен контейнерен транспорт – спедиторски услуги

- Транспорт на цели контейнери до дестинации в България, Европа и до пристанища според желанията на нашите клиенти

read more >
Контейнерен транспорт – групажни контейнерни пратки (LCL)

Контейнерен транспорт – групажни контейнерни пратки (LCL)

  Морски транспорт на групажни контейнерни товари през пристанища Бургас, Варна, Солун и Пирея, както и алтернативни европейски

read more >
Транспорт на стоки цели контейнери (FCL)

Транспорт на стоки цели контейнери (FCL)

– превоз на контейнери по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на

read more >
Комплектни и частични товари

Комплектни и частични товари

  сухопътен транспорт на частични (LTL) и комплектни/цели (FTL)  товари в Европа, Русия, Украйна, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Близък Изток; възможност за

read more >
Вътрешен транспорт

Вътрешен транспорт

  транспорт на комплектни цели , частични и групажни товари на територията на България; дистрибуция на пратки до краен получател; възможност

read more >
Групажен транспорт

Групажен транспорт

  Редовен групажен превоз - Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Швейцария, Белгия, Холандия, Люксембург, Полша, Австрия консолидация и диструбиция

read more >

ДЕСПРЕД АД предлага пълна гама транспортни, спедиционни и логистични услуги – внос, износ и транзит:

  • автомобилен, въздушен, морски, железопътен и речен транспорт – групажни пратки, частични и пълни товари;
  • пристанищна обработка на опаковани и насипни товари, Ро-Ро превози и контейнери, транспортирани по река и/или море;
  • комбинирани/мултимодални и интермодални превози – собствени многофуркзионални терминали, интегрирани с железопътната инфраструктура
  • регулярна морска Po-Po линия с маршрут България / Бургас – Грузия / Батуми (ежеседмично). Корабът има капацитет да превозва едновременно 110 камиона и 88 автомобила;
  • транзитни операции и обезпечение на митни сборове /собствена банкова гаранция/ в рамките на България и/или от България към страните в ЕС, валидна за Турция и Сърбия;
  • митническо агентиране и документални формалности за допустимите митнически режими;
  • терминални и складови услуги – митнически и временен склад, свободно съхранение, открити и закрити складови площи;
  • панаирна и изложбена логистика по целият свят;
  • вътрешен транспорт на територията на страната – дистрибуция и консолидация в рамките на 24/48 часа;
  • застраховане на товари и консултантски услуги.
AEOFIATAIATAWCASunCertНСБСБТПП
Loading...