Транспорт и Логистика

УСЛУГИ

Речен и Морски Транспорт

Речен и Морски Транспорт

Екипът ни предлага на своите клиенти превоз на насипни и бройни товари по река и море, комбинирани решения,

read more >
Контейнерен

Контейнерен

Предлаганите от нас варианти гарантират, че товарът Ви ще бъде превозен до крайното му местоназначение по целия свят.

read more >
Автомобилен Транспорт

Автомобилен Транспорт

Екипът ни предлага ефективни решения за нуждите на нашите клиенти от сухопътен автомобилен транспорт. Благодарение на нашият дългогодишен

read more >
Морски

Морски

- превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на насипни и

read more >
Автомобилен контейнерен транспорт

Автомобилен контейнерен транспорт

- транспорт на цели контейнери от/до Близък Изток и Европа според желанията на нашите клиенти и спецификата на

read more >
Групажни контейнерни пратки (LCL)

Групажни контейнерни пратки (LCL)

- транспорт на групажни контейнерни пратки през Бургас, Варна, Солун и Пирея, според желанията на нашите клиенти и

read more >
Цели контейнери (FCL)

Цели контейнери (FCL)

- превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на товари в

read more >
Комплектни и частични товари

Комплектни и частични товари

Сухопътен транспорт на частични и комплектни (цели) товари „от врата до врата“ в Европа - , Русия, Украйна,

read more >
Вътрешен транспорт

Вътрешен транспорт

Транспорт на комплектни /цели/, частични и групажни товари на територията на страната. Дистрибуция на групажни пратки до краен

read more >
Групажен транспорт

Групажен транспорт

Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Швейцария, Белгия, Холандия и Люксембург. Консолидация и диструбиция на групажни пратки в

read more >
Loading...