Деспред АД

75 години по суша, въздух и вода

Деспред АД осигурява цялостно обслужване в сферата на транспорт и логистика на стоки на територията на Република България, Европа, Близък Изток, Каспийски регион, Азия, Африка, Австралия, Северна и Южна Америка. Гарантираме качествена услуга, транспорт и логистика по суша, въздух и вода.

Предлагаме комбинирани транспортни решения, железопътен, групажен транспорт, частични или комплектни превози, както и транспорт за изложения. Предоставяме и всички съпътстващи транспорта услуги – свободно, временно и митническо /тип А/ складиране, товаро-разтоварни операции, митническо представителство и оформяне на документи, транзит, преопаковане и етикиране.

Дейностите ни включват всички услуги свързани със съхранение, инвентаризация, доставка и дистрибуция на стоки.

Една от най-важните ни задачи е да предложим най-доброто логистично решение с цел намаляване себестойността на предлаганата услуга, като осъществяваме и пълен контрол върху процеса, за да можете да получите стоките си навреме и без повреди.

Вижте повече:

Транспорт и логистика за по-добра ефективност

Транспорт и логистика – Свържете се нас!

Оптимизирането на процесите по транспорт и логистика винаги прави превозите максимално ефективни, прецизни и безопасни. Точно това могат да правят нашите експерти. Като специалисти по транспорт и логистика, ние можем да гарантираме перфектно планиране. Освен това, осъществяваме отговорно проследяване на пратките, за да откриваме и отстраняваме своевременно грешките от неочакваните ситуации и да гарантираме перфектен транспорт и логистика с минимални рискове и очакван успех.

Транспорт и логистика за намаляване на разходите

Услугите на Деспред по отношение на процесите по транспорт и логистика могат значително да намалят разходите ви. Правилното управление при транспорт и логистика гарантира по-добра видимост на стоките в цялата верига на превоза и доставката – от момента, в който стоките излязат от склада ви, до момента, в който попаднат в склада на получателя. Десетилетният ни опит в дейностите по транспорт и логистика ни позволява да избягваме ненужните разходи, да пропускаме неефективните дейности и да прилагаме подобрения в целия процес на транспорт и логистика на стоките ви. Това гарантира минимизиране на разходите и създаване на икономични начини за транспорт и логистика на пратките.

Транспорт и логистика за избягване на рисковете

Транспорт и логистика – Научете повече!

Една добре изградена система за транспорт и логистика, ръководена от квалифицирани специалисти, може да се развива с времето, да открива и коригира неефективностите, за да става все по-сигурна и надеждна. Тъй като изпълняваме транспорт и логистика десетилетия наред, днес в Деспред можем да кажем, че сме разработили ефикасни схеми за транспорт и логистика в България, Европа и Азия и можем да осигурим гладко протичане на дейностите с минимални рискове и изненади.

Транспорт и логистика за по-добро управление на инвентара

В Деспред добре знаем, че процесите по транспорт и логистика могат да бъдат продължителни и трудни. И винаги са свързани с известни рискове и неочаквани затруднения, които трябва да бъда разрешавани навреме и с висока ефективност. За тази цел ние следим изкъсо цялата верига за транспорт и логистика на всички стоки, които управляваме. Така избягваме повредите в стоките и закъсненията, за да осигурим надеждни и ефективни доставки.

Връзки и разлики между транспорт и логистика

Транспорт и логистика – Разгледайте при нас!

Транспорт и логистика на практика са две отделни дейности, които обаче имат тясна връзка помежду си. Логистиката се грижи за безопасното и навременно доставяне на стоките и организира процеси като опаковка, съхранение и доставка на стоки от мястото на производството им до мястото на потреблението им. Транспортът, от своя страна, се занимава повече със самото превозване, с поддръжката на подходящ и изправен автопарк, с поддръжката на инфраструктурата за изпълнение на поставените задачи.

Комбинацията от транспорт и логистика е единственият начин за качествено управление на цялата верига за доставки от мястото на производство до мястото на потребление. Ако логистиката отговаря за своевременното и подходящо товарене и разтоварване, то транспортът контролира пренасянето им от едната точка до другата. В комбинацията от транспорт и логистика в Деспред се стремим да разработваме концепции и методи за подобряване на мобилността на товарите, скоростите и качеството на доставките, разходите по дейностите, пестенето на енергия и използването на подходящи транспортни средства.

Защо да използвате фирма за транспорт и логистика

Транспорт и логистика – ДЕСПРЕД

Нито един бизнес не може да съществува, ако не успява да достави стоките и услугите си до потребителите. Нещо повече, броят на клиентите е важен фактор за размера на приходите. В днешно време надеждният транспорт и логистика са сред най-важните начини да спечелите и задържите клиентите си. Но с разрастването на бизнесите извън територията на населеното място и държавата, с превръщането им в международни и междуконтинентални компании, процесите по транспорт и логистика стават все по-сложни и изискват все повече познания, умения и компетенции.

Специалистите на Деспред по транспорт и логистика са експерти в транспортиране и доставка, съхранение, опаковане, обработка на товари, дистрибуция и обработка на информация – всички етапи, от които имате нужда, за да осигурите надеждни и безопасни доставки на стоките си до крайните си клиенти. Те познават спецификите на различните превозни средства, за да изберат подходящото за вас. Имат познания за процедурите, необходими за товаренето, разтоварването, опаковането и другите дейности по транспорт и логистика с всеки вид въздушно, сухоземно или морско товарно средство. Могат да изберат най-подходящия и икономичен транспорт и логистика за вашите товари, като се съобразяват със спецификата на товарите, намират най-евтините маршрути и най-икономичния начин за превоз, без компромиси в качеството. Ще използват добре развитата ни мрежа от партньори превозвачи, за да ви гарантират перфектен транспорт и логистика с минимални рискове и без затруднения. И не на последно място, ще ви спестят много време в търсене и координиране на подходящи превозвачи, в проследяване на пратките, в подготовка на документация, митнически затруднения и други свързани с цялостния транспорт и логистика проблеми.

Освен всичко останало, специалистите на Деспред ще организират за вас навременно товарене и разтоварване, както и пълен контрол върху всеки етап от дейностите по транспорт и логистика. Когато разполагате с такива специалисти по транспорт и логистика, ще получите спокойствието, от което имате нужда, за да се занимавате с основната си дейност и да разраствате бизнеса, в който сте наистина добри.

Свържете се с нашите специалисти за персонална консултация за транспорт и логистика на вашите стоки.

Спедиторските услуги, които ДЕСПРЕД АД предлага, дават цялостни логистични решения – транспортни, спедиционни и логистични услуги, складиране и митническо оформяне – внос, износ и транзит:

автомобилен, въздушен, морски, железопътен и речен транспорт – групажни пратки, частични и комплектни товари;

пристанищна обработка на опаковани и насипни товари, Ро-Ро превози, транспорт по река и/или море;

комбинирани/мултимодални и интермодални/ превози – собствени многофункционални терминали, интегрирани с железопътната инфраструктура, специализирани контейнери за транспорт с влак

регулярна морска Po-Po линия с маршрут България / Бургас – Грузия / Батуми (ежеседмично). Корабът има капацитет да превозва едновременно 110 камиона и 88 автомобила;

транзитни операции и обезпечение на митни сборове /собствена банкова гаранция/ в рамките на България и/или от България към страните в ЕС, валидна за Турция и Сърбия;

митническо агентиране и документални формалности за допустимите митнически режими;

терминални и складови услуги – митнически и временен склад, свободно съхранение, открити и закрити складови площи;

панаирна и изложбена логистика по целият свят;

вътрешен транспорт на територията на страната – дистрибуция и консолидация в рамките на 24/48 часа; Логистика в София, Бургас, Варна, Видин, Димитровград, Драгоман/Калотина, Лом, Пловдив, Русе, Свиленград и Ловеч;

застраховане на товари и консултантски услуги.

Основните предимства на Деспред

Ние съчетаваме традицията с професионализма

Нашият екип

Специалистите на Деспред ще приложат знанията си, за да намерят оптималния баланс за вашите товари – минимизиране на разходите и максимизиране на ефективността

Широк набор от услуги

Деспред АД предлага пълен набор от комплексни услуги, включващ превоз по суша, вода и въздух, складови и митнически услуги, както и комбиниран транспорт.

Изградена инфраструктура

Нашите офиси и представителства са изградени там, където сте вие и вашите товари – на ключови места по граничните пунктове, както и на главни транспортни центрове.

От блога на Деспред

Научете повече за международния транспорт и логистика

Нуждаете се от услугите на експертите от Деспред?

Scroll to Top