Обратна връзка

  Уважаеми Партньори,

  Ние ценим Вашето мнение и желаем да сме максимално адекватни на Вашите изисквания.

  Молим да се възползвате от възможността да изразите Вашите предложения за подобряване нивото на предоставяните от нас услуги

  Вашето съобщение ще бъде получено от ръководството на дружеството, като целта ни е да се съобразим с дадените препоръки и/или да отстраним съществуващи проблеми.

  Моля, дайте вашата оценка за обслужването от служителите на Деспред АД:

  Kомуникация:
  Бързина на реакция:
  Цена:

  more

  locations

  Централно управление – Продажби

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – въздушни, автомобилни, жп, морски и речни, контейнерни и комбинирани. Складови услуги – свободно, временно и под митнически контрол

  1202 София, ул.Веслец 84

  Виж в Google Maps

  sales@despred.com

  +359(2)4513830;  +359(2)4513831; +359(2)4513832; +359887715326

  Въздушен транспорт

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – въздушни и  комбинирани. Складови услуги – свободно, временно и под митнически контрол

  1540 София – Летище, ул.Продан Таракчиев 10

  Виж в Google Maps

  air@despred.com

  +35924513826

  +359882979698

  Автомобилен транспорт

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – автомобилни, контейнерни и комбинирани. Складови услуги – свободно, временно и под митнически контрол

  1202 София, ул.Веслец 84

  виж в Google Maps

  auto@despred.com

  +359(2)4513833

  +359886850040

   

  Железопътен и комбиниран транспорт

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – автомобилни, жп, контейнерни и комбинирани.

  1202 София, ул.Веслец 84

  виж в Google Maps

  sales@despred.com

  +359(2)4513830

  +359887715326

   

  Бургас – Офис

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – автомобилни, жп, контейнерни и комбинирани.

  Административен офис

  8000 Бургас, ул Фердинандова 57, ет.3

  виж в Google Maps

  bourgas@despred.com

  +35956844251

  +359886737343

   

  Бургас – Терминал

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – автомобилни, жп, контейнерни и комбинирани. Складови услуги – свободно, временно и под митнически контрол

  8019 Бургас, кв. Долно Езерово,

  Промишлена зона

  виж в Google Maps

  bourgas_warehouse@despred.com

  +359(56)580457

  +359885076900

   

  Варна – Офис

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки по суша, море, жп, комбинирани и контейнерни

  9000 Варна, ул Девня No 8

  виж в Google Maps

  varna@despred.com

  +359(52)630259

  +359886737297

   

  Видин – Офис

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – автомобилни, жп, контейнерни и комбинирани.

  3700 Видин, ул Дунавска, ет. 1

  (Речна гара)

  виж в Google Maps

  vidin@despred.com

  +359(94)600337

  +359885068400

   

  Драгоман – Офис и ГКПП Калотина

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – автомобилни, жп, контейнерни и комбинирани.

  2210 Драгоман, ул. Никола Вапцаров 1

  виж в Google Maps

  dragoman@despred.com

  +35971722067 , +35971189957

  +359878361522, +359885058600

   

  Лом – Офис

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки по суша, река, жп и комбинирани

  3600 Лом

  ул.Дунавска 42

  Сграда Митница

  Виж в Google Maps

  lom@despred.com

  +359(97)166131

  +359887361522

  Пловдив – Офис и Терминал

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – автомобилни, контейнерни и комбинирани. Складови услуги – свободно, временно и под митнически контрол

  4004 Пловдив, ул. Кукленско шосе 32А, офис 7 – (Терминал Митница Тракийска)

  Виж в Google Maps

  plovdiv@despred.com

  +359(32)633686

  +359887511812

  Русе – Офис

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки по суша, река, жп и комбинирани

  7000 Русе, ул.Хан Аспарух 31,ет.5

  Виж в Google Maps

  ruse@despred.com

  +359(82)826045

  +359886636333

  Русе – Пристанище

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки по суша, река, жп и комбинирани

  Административна Сграда пристанище

  Виж в Google Maps

  rusep@despred.com

  +35982845255

  +359886636333

  Свиленград – Офис

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – автомобилни, жп, контейнерни и комбинирани.

  6500 Свиленград

  кв. Капитан Петко Войвода

  ул.Асен Илиев 4

  Виж в Google Maps

  svilengrad@despred.com

  +359(379)73185

  +359878687074

  Димитровград – Офис и Терминал

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки – автомобилни, жп, контейнерни и комбинирани. Складови услуги – свободно, временно и под митнически контрол

  6400 Димитровград, кв.Марийно, бул.Съединение № 1-А

  Виж в Google Maps

  dimitrovgrad@despred.com

  +359878687074

  Ловеч – Офис

  Митнически и транспортно-логистични услуги за групажни и директни пратки

  5500 Ловеч, ул. Ген. Скобелев 1

  Виж в Google Maps

  lovech@despred.com

  +359(68)603762

  +359886636310

  Loading...