• All
  • Services
  • воден
Морски транспорт, международен превоз на товари - Деспред, вашият логистичен партньор

Maritime transport

Maritime Transport ДЕСПРЕД АД организира превоз на товари по море от/до всяко подходящо пристанище на насипни, бройни, опасни, специализирани и извънгабаритни товари. Транспортираме през български и европейски пристанища, според желанията на нашите клиенти и спецификата на товара. В зависимост от големината на партидите можем да предложим чартиране на цял кораб (full cargo) или част от […]

Maritime transport More »

Воден реанспорт, пристанищна обработка и услуги, Деспред, вашият логистичен партньор

Port handling and Services

Port Handling and services ДЕСПРЕД АД предлага спедиторска обработка на генерални и насипни товари на всички по-големи пристанища на Черно море (Варна Изток, Варна Запад, Варна-Фериботна, Варна-ТЕЦ, Бургас-Запад, КРЗ Порт, Пристанище Бургас ЕАД, Порт България Уест ) и река Дунав (Видин, Лом, Оряхово, Свищов, Русе-Изток и Русе-Запад). Логистичните услуги включват: Митническо представителство – митническа обработка и

Port handling and Services More »

Речен транспорт по река Дунав и комбиниран транспорт - Деспред, вашият логистичен партньор

Brokerage

Brokerage ДЕСПРЕД АД предлага брокерски услуги (Брокераж) при превози на стоки по море и река Дунав. Брокерската услуга представлява посредничество между бизнеса/товародателите и превозвачите по море/река (корабособственици) и по същество е договаряне на навла и всички други условия за превоз. Като Ваш брокер, ние не разполагаме със собствени превозни средства за извършване на превози, изцяло

Brokerage More »

Scroll to Top