/* */

Групажен транспорт

transport
Групажен транспорт

 

  • Редовен групажен превоз – Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Швейцария, Белгия, Холандия, Люксембург, Полша, Австрия
  • консолидация и диструбиция на групажни пратки в Европа чрез партньорската ни мрежа
  • консолидация и дистрибуция на групажни товари в България, включително на пратки под режим транзит
  • съпъстващи услуги – митнически формалности, преопаковане и етикиране, палетизиране и фолиране, складиране, карго застраховки

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук

 

Още за логистичните услуги на Деспред, свързани с автомобилен транспорт

Към главната страница на Автомобилен транспорт

Ако имате Комплектни или частични товари

Ако желаете вътрешен транспорт

Ако товарът ви е от или за Близкия изток или Каспийския регион
Loading...