Групажен транспорт

transport
Групажен транспорт
  • Италия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Швейцария, Белгия, Холандия и Люксембург.
  • Консолидация и диструбиция на групажни пратки в Европа.
  • Консолидация и дистрибуция на пратки от склад на Деспред АД до всяка точка на Република България, включително на пратки под режим транзит.
За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...