Мултимодални/интермодални, (комбинирани)

transport
Мултимодални/интермодални, (комбинирани)

Организиране на комбинирани, мултимодални/интермодални транспорти директен и индиректен вариант.

Съпътстващи комбинираните транспорт спедиторски, складови и митнически услуги, включително и наем на оборудване /SOC/.

Съвместно с Порт България Уест – нашето частно пристанище на Черно море и собственик на Ро-Ро кораб „Дружба“, предлагаме алтернативни решения и възможност за комплексно обслужване на товари от/до Грузия, Азербайджан, Иран и Армения.

За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...