Мултимодални (комбинирани) и интермодални транспорт

transport
Мултимодални (комбинирани) и интермодални транспорт

Мултимодалният и Интермодалният транспорт става все по-популярен и е логистичното решение на бъдещето. Той включва комбиниране на различни видове транспорт, за постигане на оптимални по отношение на сроковете и цените маршрути, така също този транспорт е считан за най-екологичния с най малко емисии на въглероден диоксид (Cо2).

Деспред предлага:

  • Организиране на комбинирани/мултимодални и интермодални транспорти директен и индиректен вариант.
  • Съпътстващи комбинирани транспорт спедиторски, складови и митнически услуги, включително и наем на оборудване /SOC/.
  • Съвместно с Порт България Уест – нашето частно пристанище на Черно море и собственик на Ро-Ро кораб „Дружба“, предлагаме алтернативни решения и възможност за комплексно обслужване на товари от/до Грузия, Азербайджан, Иран и Армения.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук

 

Loading...