Вътрешен транспорт

transport
Вътрешен транспорт
  • Транспорт на комплектни /цели/, частични и групажни товари на територията на страната.
  • Дистрибуция на групажни пратки до краен получател.
  • Консолидация на групажни пратки от страната.
  • Седмични линии от/до София,Пловдив, Бургас, Димитровград, Русе
За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...