Вътрешен транспорт

transport
Вътрешен транспорт
  • транспорт на комплектни/цели , частични и групажни товари на територията на България
  • дистрибуция на пратки до краен получател
  • възможност за доставка „врата-врата“ (door-to-doordelivery)
  • седмични линии от/до София/Пловдив/Димитровград/Бургас/Русе
  • съпъстващи услуги – преопаковане и етикиране, палетизиране и фолиране, складиране

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук
Loading...