• All
  • Авто-подчинени
  • Блог
  • воден
  • Конт
Сухопътен транспорт - София 3

Кога е най-подходящо да използвате сухопътен транспорт – част 1

Под понятието сухопътен транспорт на стоки се разбират всички транспортни средства, които използват сухоземни маршрути като пътища, магистрали или железопътни линии. Използването на сухопътен транспорт е най-икономичният и гъвкав метод, особено когато говорим за близки или относително близки страни. Всъщност, според данни на Евростат (Европейска статистическа служба), около 90% от дестинациите за сухопътен транспорт варират […]

Кога е най-подходящо да използвате сухопътен транспорт – част 1 Повече »

Интермодален терминал - ползи 3

Какво е интермодален терминал – част 3

Железопътен интермодален терминал Железопътният интермодален терминал може да е свързан и със сухопътната мрежа и да прехвърля товари от камиони във влакове и обратно. Прехвърлянето на товари в интермодален терминал се извършва със специално оборудване: ричстакери и кранове RMG (Rail Mounted Gantry). Използвайки спредер, товарните единици се закачат и преместват между влакове, камиони, кораби. Така

Какво е интермодален терминал – част 3 Повече »

Интермодален терминал - цени 3

Какво е интермодален терминал – част 2

Железопътен интермодален терминал За вътрешните интермодални вериги железопътните терминали често са свързани с пристанищните терминали. Докато за пристанищен железопътен интермодален терминал контейнерите могат да бъдат преместени директно от дока (или складовите помещения) до влак, като се използва собственото оборудване на терминала, достъпът до съоръжение в близост до дока изисква освобождаване на порта на терминала, като

Какво е интермодален терминал – част 2 Повече »

Интермодален терминал - мнения 3

Какво е интермодален терминал – част 1

Интермодален хъб или интермодален терминал е логистична платформа, специализирана в прехвърлянето на унифицирани товари – тоест интермодални транспортни единици, преминаващи от един вид транспорт към друг. Като цяло интермодален терминал означава терминал, предназначен за комбиниран транспорт, който включва прехвърляне на товарни единици от шосеен към железопътен транспорт и обратно. Отделният интермодален терминал може да работи

Какво е интермодален терминал – част 1 Повече »

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница - мнения 3

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – подробен списък – част 3

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – товарни документи (транспортна документация) Тези необходими документи за освобождаване на пратка от митница варират в зависимост от използвания транспорт. В списъка с транспортните необходими документи за освобождаване на пратка от митница се включват: Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – разтоварна бележка Това е

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – подробен списък – част 3 Повече »

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница - ползи 3

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – подробен списък – част 2

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – фактура Фактурата е сред базовите необходими документи за освобождаване на пратка от митница. Тя представлява запис на сделката между износителя и вносителя. Търговската фактура е официален отчет за стойността на стоките и съдържа основната информация за сделката. В изискванията за необходими документи за освобождаване на пратка

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – подробен списък – част 2 Повече »

Видове необходими документи за освобождаване на пратка от митница 3

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – подробен списък – част 1

Всички видове международните превози от/за трети страни преминават задължително през митнически проверки, свързани с редица документи. Гладкото протичане на проверката и бързото освобождаване на стоките от митниците са изключително важни за успеха на бизнеса, но в същото време изисква изключително добра подготовка. За да знаете кои са всички  необходими документи за освобождаване на пратка от

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – подробен списък – част 1 Повече »

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт - София 3

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – изисквания и предимства – част 3

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – по екологични причини Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – София и мнения Милиони тонове стоки, транспортирани всеки ден с различни видове транспорт, оказват влияние върху качеството на околната среда. Ето защо задоволяването на изискванията на клиентите по щадящ околната среда начин се превърна в един

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – изисквания и предимства – част 3 Повече »

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт - видове 3

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – изисквания и предимства – част 2

Класификации при превоз на опасни товари с железопътен транспорт При превоз на опасни товари с железопътен транспорт всички опасни товари, които превозвате, трябва да бъдат маркирани с тяхното име, описание и UN номер, който посочва към коя от следните девет категории попадат вашите опасни товари. Класовете са: 1 – Експлозиви 2 – Газове 3 –

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – изисквания и предимства – част 2 Повече »

Качествен превоз на опасни товари с железопътен транспорт 3

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – изисквания и предимства – част 1

Качествен превоз на опасни товари с железопътен транспорт от качествена фирма Всяко транспортиране на опасно вещество включва известен риск от инцидент, но голяма част от бизнесите разчитат на превоз на опасни товари с железопътен транспорт. В следващите редове ще разясним най-общо какви са правилата при превоз на опасни товари с железопътен транспорт, каква е процедурата

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – изисквания и предимства – част 1 Повече »

Scroll to Top