Групажни пратки: Изпращайте по-малко и по-често и пестете пари – част 2

Групажни пратки: Нагледен пример

Групажни пратки оферти от качествена фирма

Ако трябва да дадем пример за групажни пратки, нека си представим, че продавате два палета с вино всеки месец на клиент в чужбина. За да отговорите на неговите нужди, обикновено изпращате към него един пълен контейнер от десет палета на всеки пет месеца. Това е добра идея, нали? Една планирана и платена пълна пратка сякаш намалява разходите за доставка в сравнение с групажни пратки, а и разполагате със складирана стока за пет месеца, когато клиентът ви има нужда от нея.

Защо тогава има смисъл да помислите за 5 отделни групажни пратки по два палета всеки месец? Звучи повече като безсмислица, нали? Като специалисти по международни превози обаче ние познаваме добре спецификата на групажни пратки и знаем какви ползи могат да донесат те за вашия бизнес, особено със сегашното състояние на корабната индустрия.

Как използването на групажни пратки спестява разходите за складиране?

Групажни пратки оферти на достъпни цени

На първо място, при обмислянето на нуждата от групажни пратки ще ви предизвикаме да направите една просто сметка: два палета заемат по-малко място от десет палета, което означава, че съхранението им струва пет пъти по-малко. В зависимост от местоположението и свободното пространство на вашия склад, това може да затрудни значително складирането на цялото ви производство. Или обратно, да не се налага да поддържате голям склад с охладителни системи, което ще намали значително разходите ви за електричество. Всичко това може да ви бъде спестено с използването на групажни пратки.

Тук е моментът да ви припомним нещо, което лесно убягва от вниманието: докато вашите пълни или групажни пратки пътуват, те на практика се „съхраняват“ безплатно. Отчитането на времето за пътуване при планиране на пълни или групажни пратки ще ви помогне също да управлявате разходите на вашата логистична верига за доставки.

Групажни пратки: Нагледен пример
Как използването на групажни пратки спестява разходите за складиране?

Scroll to Top