Месец: април 2023

transport

Удобно ли е за вас да използвате групажни превози 3-та част

Рискове при изпращането на групажни превози

Имайте предвид, че спедиторът на групажни превози рядко може да изпълни всичките ви изисквания – той не е ваш подизпълнител, а по-скоро работите във взаимно партньорство с полза и за двете страни. Това крие своите рискове.

Най-големият риск е да не успеете да спазите сроковете на доставка, тъй като ще трябва да изчакате контейнерите или ремаркетата да се напълнят, което е и същинският смисъл на икономичните групажни превози. Това може да отнеме доста време, като често не е съвсем сигурно точно в какъв срок ще потегли пратката. Ето защо не се препоръчва да използвате групажни превози, ако не сте уговорили с клиентите си достатъчно гъвкави срокове за доставка.

Препоръчваме също да не използвате групажни превози за редки дестинации. Ако имате нужда от подобни доставки, проверете предварително дали конкретният спедитор може да ви гарантира редовни и сравнително добре планирани доставка до конкретното място.

Вторият риск при използването на групажни превози е свързан със закъсненията, които могат да се получат от неправилно планиране на товаренето и разтоварването на отделните пратки.

Групажни превози видове 1
Групажни превози видове – внимание към вашите пратки

Допълнително забавяне може да се получи не само при потеглянето на групажни превози, но и при преминаването през митница. В контейнерите се съдържат смесени пратки, но на митницата ще задържат и забавят целия контейнер дори само заради една от тях.

Ако не изберете добър спедитор на групажни превози, рискувате стоките ви да бъдат повредени поради недобро комбиниране, или транспортиране. Освен това при групажни превози по някога се налага пратката да минава през няколко терминала това са допълнителни товарно разтоварни процедури, което допълнително повишава риска от повреда.

Как да откриете перфектните групажни превози

Първо проверете дали избраният от вас спедитор работи с вида транспорт, от който имате нужда. Уверете се, че изпраща достатъчно често курсове за дестинациите, с които работите най-много. Накрая проверете дали избраният от вас спедитор има доказано име и добро реноме. Това е най-добрият начин да избегнете рисковете при групажни превози и да получите максимума от удобствата му.

Вижте повече информация относно нашия железопътен транспорт.

Рискове при изпращането на групажни превози

Как да откриете перфектните групажни превози

transport

Удобно ли е за вас да използвате групажни превози 2-ра част

Кога е подходящо да използвате групажни превози

Групажните превози могат да са добро решение за бизнеса ви, когато обемът на вашата пратка не е достатъчно голям, за да напълни цял контейнер, ремарке или друга транспортна единица.

Може да използвате групажни превози ако например сте производител на поръчкови, специализирани продукти и искате да изнасяте продукция, но тя не е достатъчно, за да напълни товарен контейнер, а нямате желание да плащате излишни разходи за непълен контейнер. Удобно е да използвате групажни превози и за периодични малки пратки към редовен клиент.

Ще можете да се възползвате от групажни превози и тогава, когато трябва да изпратите пратки до различни получатели в различни населени места или държави.

Важно е при използване на групажни превози сроковете на доставка да не са прекалено конкретни – ако са, ще трябва да изберете друг начин за транспорт.

Какво трябва да направите, за да използвате групажни превози

Когато имате нужда от групажни превози, ще преминете през няколко последователни стъпки:

  • Първо да потърсите и изберете доставчик/спедитор на групажни превози.
  • С него трябва да уточните и запишете спецификата на стоките, които трябва да бъдат изпратени – тегло, размери, обем и вид на продуктите.
Групажни превози мнения 1
Групажни превози мнения – удовлетвореноста е важна за нас
  • Следва да уточните местата за товарене и разтоварване и да си осигурите транспорт от/до тях.
  • Спедиторът трябва да гарантира, че изпълнява задължението си да групира подходящо отделните пратки в общи групажни превози, както и да планира максимална ефективност.
  • Накрая спедиторът ще ви предложи дати за доставка, сред които да избирате.
  • Остава да попълните необходимите документи, за да задействате и обезпечите процедурата по транспорта.

Какви предимства ще получите от използването на групажни превози

Едно от най-големите предимства при използването на групажни превози е добрата цена, която ще ви позволи да направите добри икономии. Тя идва от факта, че ще разделите транспортните разходи с още няколко податели и така ще платите не повече от реалната цена на превозването на вашия обем стоки.

Но ако използвате опитен спедитор на групажни превози, може да получите още редица удобства, като:

  • Намаляване на разходите за транспорт.
  • Получавате надежност, че пратката ви ще се натовари в деня в който трябва и ще пристигне в деня който очаквате във вид без забележки.
Групажни превози мнения 2
Групажни превози мнения – работа в колектив
  • Ако работите с голям спедитор, може да получите и много по-добри срокове за доставка, тъй като ще успее по-бързо да събере необходимото количество пратки за общ курс.
  • Надеждният спедитор ще ви гарантира също така по-малък риск от загуба или повреда на стоките при групажни превози.

Вижте повече информация относно нашия морски и речен транспорт.

Кога е подходящо да използвате групажни превози

Какво трябва да направите, за да използвате групажни превози

Какви предимства ще получите от използването на групажни превози

transport

Удобно ли е за вас да използвате групажни превози 1-ва част

Към групажни превози често прибягват компании, които изпращат сравнително малки пратки на клиентите си. Какво точно се крие под понятието групажни превози, ще разкажем в следващите редове. А дали те са удачно решение за вашите нужди – няма еднозначен отговор, валиден за всяка компания и ситуация. Така че прочетете внимателно всички плюсове и рискове при използването на групажни превози, за да вземете възможно най-доброто решение за бизнеса си.

Какво представляват групажни превози

Групажни превози се нарича събирането на пратки на различни податели в една общ морска, сухопътна или въздушна транспортна еденица като контейнер, ремарке, влакова композиция и др. с обща дестинация. При събирането им на едно място се говори за консолидация на групажни превози, а при разделянето им в края на превоза се използва термина дегрупиране на товарите. Сроковете и условията за доставка са посочени в договор за доставка, който ще трябва да сключите със спедитора на групажни превози.

Какво правят спедиторите на групажни превози

Групажни превози София
Групажни превози София – качествено обслужване

При групажни превози главна роля има спедиторът, който е пресечната точка между различните податели. Спедиторът носи отговорност за консолидирането на общата пратка, за правилното комбиниране на стоките, за щетите по тях, както и за дегрупирането им. Групажни превози обикновено се извършват от спедитори, специализирани в групиране на пратки за следните типове превози като сухопътния транспорт, морския транспорт, ЖП. Що се отнася до въздушния транспорт, използването на групажни превози в тях е обичайна практика.

Спедиторите имат няколко много важни задачи по отношение на опазването и доставката на стоките. На първо място, те трябва да комбинират правилно стоките въз основа на вида им. Особено важно е при групажни превози да се съчетаят правилно стоките според степента на опасност, за да се избегне например обединяването на храни и опасни химикали на едно място. След това те носят отговорност за правилното транспортиране при групажни превози, както и разпределението в края на курса и доставка до краен получател.

Научете повече за нашия автомобилен транспорт.

Какво представляват групажни превози

Какво правят спедиторите на групажни превози

transport

Спедиция на товари – бързо и лесно решение за транспорт на вашите стоки 3-та част

Значение на спедицията на товари за световната търговия

Спедицията на товари са много важни за световната търговия и развитието на икономиката като цяло. Именно заради голямото значение на спедицията на товари през 1948 година в Канада е създадена Канадската международна асоциация на спедиторите (CIFFA). Тази асоциация признава, че спедицията на товари, без значение дали по вода, суша, или чрез въздушен транспорт изискват регулиране и установяване на добри практики в сферата, за да се гарантира, че стоките ще бъдат транспортирани по най-удобния, безопасен и ефективен начин. В началото Канадската международна асоциация на спедиторите е създадена от малка група фирми, занимаващи се със спедиция на товари, които си поставят за цел да защитават и подкрепят индустрията и работещите в нея служители.  Те се стремят да установят единни търговски практики, правила и разпоредби при спедицията на товари и да се занимават с всички въпроси, засягащи интересите на фирмите, занимаващи се със спедиция на товари.

Спедиция на товари цени 1
Спедиция на товари цени и качество на ниво

За финал нека обобщим – работата с професионални спедитори носи редица ползи за вашия бизнес. На първо място е опитът им при извършването на тази дейност и правилната реакция при възникване на проблем. Спедиторите ви осигуряват достъп до глобални партньори, гарантират, че вашите стоки отговарят на всички изисквания, че документацията ви е точна и коректно оформена. Освен това компаниите занимаващи се със спедиция на товари предлагат рентабилни услуги, тъй като техните дългосрочни отношения с превозвачите им позволяват да договорят много по-добри цени за своите клиенти.

Вижте повече информация за нашата складова логистика.

Значение на спедицията на товари за световната търговия

transport

Спедиция на товари – бързо и лесно решение за транспорт на вашите стоки 2-ра част

Проблеми, които решават компаниите занимаващи се със спедиция на товари

Компаниите, предлагащи спедиция на товари правят много по-лесен и бърз процеса на доставка и решават много проблеми, с които иначе биха се сблъскали отделните търговци или производители. С две думи, компаниите занимаващи се със спедиция на товари правят вместо клиента широк кръг от дейности, а не просто превозват товарите. Процесът по транспорт на товари може да бъде много тромав и да срещнете куп трудности, ако не е съобразен с изискванията в съответната държава. Компаниите занимаващи се със спедиция на товари са запознати със законите и разпоредбите за външна търговия в международен план и във всяка

Спедиция на товари мнения 1
Спедиция на товари мнения – работим с най-добрите технологии

отделна страна, през която превозват стоките. Познаването на митническите разпоредби е много важен фактор за успешното транспортиране и спедиция на товари от/за ЕС от страни извън общността. Повечето компании занимаващи се със спедиция на товари са лицензирани от регулаторните органи в съответната държава.

Изборът на доказана компания за спедиция на товари ви гарантира, че всички документи са правилно и надедждно приготвени и всички изисквания за транспорт са изпълнени. Когато изберете да се доверите на специализирана компания за спедиция на товари пестите време и пари, защото те работят с голям обем от товари и целият процес е много добре синхронизиран. Със сигурност ще ви излезе по-изгодно да ползвате услуги на фирми занимаващи се със спедиция на товари, отколкото да организирате транспорта сами.

Какво транспортират компаниите, предлагащи спедиция на товари

Компаниите занимаващи се със спедиция на товари могат да транспортират широк кръг от стоки и материали  по най-бързия, удобен и лесен начин. Все пак обаче има неща, които не може да превозите чрез услугата спедиция на товари. Забранените за превоз товари варират в различните държави, според законите и разпоредбите, които действат на нейната територия, с които компаниите занимаващи се със спедиция на товари, разбира се, са добре информирани и ще ви помогнат да се ориентирате, когато се консултирате с тях.

Спедиция на товари мнения 2
Спедиция на товари мнения – качествена грижа за вашия товар

Най-общо обаче забранените са стоки които имат рестрикции от местните власти. Нетрайни артикули – за тях допълнително се изисква експресна доставка, за да пристигнат в най-добро състояние до крайния клиент. За да получите конкретна, актуална и проверена информация за това какви са забраните при спедиция на товари,

обърнете се към вашата компания.

Научете повече за нашия интермодален транспорт и транспорт и логистика

Проблеми, които решават компаниите занимаващи се със спедиция на товари

Какво транспортират компаниите, предлагащи спедиция на товари

transport

Спедиция на товари – бързо и лесно решение за транспорт на вашите стоки 1-ва част

Какво означава понятието спедиции на товари

Спедицията на товари са вид услуги за изпращане на товари от начална до крайна точка. Спедициите на товари могат да се извършват от фирми от един или много превозвачи по въздух, море, железопътен транспорт, по суша с кола, камион или друго превозно средство. Спедициите на товари включват координирането и превозването на определена стока от едно място до друго, като независимо от начина на превозване целта е товарът да пристигне в точно определено време и място, в отлично състояние. Спедиция на товари включва целия процес по организацията и превозването на стоките – освен самото транспортиране и допълнителни

Спедиция на товари София 1
Спедиция на товари София – подредба и организация на ниво

дейности – като подготовката на документацията, товарене, разтоварване, междинно товарене и разтоварване, ако е нужно, изготвяне на транспортни документи, митническо обслужване, складиране, застраховане и други. При спедицията на товари клиентът сключва договор със спедиторска фирма. Спедицията на товари може да се извършва от същата фирма, която извършва превоза, както и от компания, която организира процеса като използва допълнителни услуги от други фирми или лица. Най-общо казано, фирмите, предлагащи спедиция на товари са посредник между вашата фирма и транспортна компания, която превозва стоките ви. Спедицията на товари е един от най-често използваните начини за транспорт както за бизнеса, така и за лична употреба.

Защо бизнесът има нужда от спедиция на товари

Спедицията на товари са важна част от бизнеса в международен план. Фирмите, които се занимават с внос и износ на стоки, както и с производство и търговия, имат нужда от бърза, удобна и възможно най-евтина и добре организирана доставка на своите стоки, затова в голяма част от случаите се обръщат към компании, занимаващи се със спедиция на товари. В днешно време именно чрез спедицията на товари все повече компании разширяват пазарите си, за да се развиват и да увеличат своя престиж и печалба – основната цел на всеки бизнес. Спедицията на товари значително улесняват процеса на доставка. Именно нарастващият внос и износ през последните десетилетия прави спедицията на товари много важна част от световната търговия.

Спедиция на товари София 2
Спедиция на товари София – организиране и следене на всяка пратка

Важно е да се отбележи, че фирмите занимаващи се със спедиция на товари не носят отговорност за забавяне на пратката при възникнали непредвидени обстоятелства като лошо време, блокади или други непредвидени промени в маршрута. Но при всички положения компаниите занимаващи се със спедиция на товари полагат всички усилия да разрешат проблема по най-бързия и лесен начин, защото разполагат с много опит, контакти и квалифицирани кадри за справяне с подобни ситуации.

Вижте повече информация за нашия автомобилен транспорт.

Какво означава понятието спедиции на товари

Защо бизнесът има нужда от спедиция на товари

transport

Комплектните товари – бърз и удобен начин за транспорт 3-та част

По-голямо ниво на сигурност при комплектните товари

Нивото на сигурност и безопасност за вашите стоки, разбира се, е по-високо при комплектните товари, защото при групажните товари камионът се разтоварва на няколко места или стоката минава през склад с последващо довозване. При комплектните товари пратката се натоварва и се разтоварва само веднъж –  на желаната крайна дестинация. Така с комплектните товари свеждате до минимум опасността доброто състояния на пратката да бъде компроментирано по какъвто и да е начин. Друго предимство, свързано с безопасността при

Комплектни товари как да избера 1
Комплектни товари как да избера – най-важен е качествения екип

комплектните товари е, че много по-лесно се проследява цялото пътуване и всяко безпричинно спиране може да бъде отчетено.

С какво се превозват комплектните товари

Комплектните товари много често се превозват с бусове, които имат малки размери и не изискват прекалено много стока, за да се запълни целият капацитет от един клиент, освен това се движат бързо и имат по-малък разход на гориво, съответно излизат по-евтино за малки пратки.  Камионите са може би най-разпространения начин за превозване на комплектни товари в международен план, и са подходящи  за по-обемни и тежки стоки. Бордовите автомобили са особено подходящи за превоз на най-тежките товари, които освен това са и обемни, но не изискват специални условия на съхранение – като например строителни материали, сровини, тухли и други. Хенгерите пък са подходящи за превозване на комплектни товари, които са с по-голямо тегло или заемат

Комплектни товари как да избера 2
Комплектни товари как да избера – винаги работим с усмивка за нашите клиенти

по-голяма площ, но не са подходящи за бордовите камиони. Хладилните камиони са задължителни при превозване на комплектни товари, които изискват специален режим на съхранение. Както вече отбелязвахме, именно комплектните товари са много по-добър вариант от групажа при хладилните камиони, защото така доставката се случва по-бързо, не се налага допълнително спиране, както и отваряне и затваряне на хладилната камера.

Вижте повече информация за нашия морски транспорт и автомобилен транспорт

По-голямо ниво на сигурност при комплектните товари

С какво се превозват комплектните товари

transport

Комплектните товари – бърз и удобен начин за транспорт 2-ра част

Разлика между транспортирането на комплектни товари и групажни товари

Според международните означения за автомобилни комплектните товари се наричат FTL – което буквално означава пълно натоварване (full truckload) на камиона. Алтернативата на комплектните товари е LTL – непълен, частичен товар, наричан още групаж (less than truckload). При комплектните товари целият обем на превозното средство е зает от един клиент, който обаче поема и всички разходи при пътуването. При групажните товари пространството в камиона, но и разходите се споделят от няколко клиента. При някои случаи като комплектни товари могат да бъдат превозвани  и частични – тоест когато пратката не запълва цялото пространство на камиона, но поради нейната специфика или за по-голяма безопасност или срокове доставка клиентът не желае тя да бъде превозвана заедно с други стоки.

Комплектни товари видове 1
Комплектни товари видове – подредба на товари

Разлика между комплектни товари и комплектни контейнери

Както вече споменахме понятието FTL се използва за комплектни товари по сухоземен път, а когато стоките се превозват в контейнери с товарни кораби се използва названието FCL –  съкращение от full container load – тук контейнерът се запълва изцяло само с товари на един клиент. LCL  (less container load) означава транспорт в групажен контейнер, който се запълва от няколко различни клиента.

Кога е по-добре да изберем комплектни товари вместо частичните

Както вече стана дума, комплектните товари са добра опция само когато имате достатъчно стоки, с които да запълните цялото превозно средство. Не било никак рентабилно да плащате за комплектни товари, ако например половината от камиона остава незапълнена. Ако искате да доставите вашите стоки по-бързо комплектните товари са най-добрата опция. Ако може да си позволите гъвкаво време за доставка, по-евтино в повечето случаи ще ви излезе да използвате групаж. Ако обаче превозвате особено деликатни стоки, които лесно могат да се счупят или повредят при най-малкото преместване или стоки с висока стойност и ценност,

Комплектни товари видове 2
Комплектни товари видове – отговорни служители

също е най-добре да заявите комплектни товари. Ако имате нужда от превозване на стоки в специален температурен режим, с хладилна камера, също е за предпочитане да изберете комплектни товари, защото трудно ще намерите възможност за частичен товар в тези условия.

Вижте нашите услуги за въздушен транспорт.

Разлика между транспортирането на комплектни товари и групажни товари

Разлика между комплектни товари и комплектни контейнери

Кога е по-добре да изберем комплектни товари вместо частичните

transport

Комплектните товари – бърз и удобен начин за транспорт 1-ва част

Какво представляват комплектните товари

Комплектни товари се нарича транспортиране на стоки от една точка до друга, при което цялото превозно средство е заето от стоки на един изпращач. При автомобилни комплектните товари, наричани още FTL, транспортната компания изпраща в една посока товара директно до мястото, зададено от изпращача, без да се налагат допълнителни спирки, на които да се оставят пратките на други клиенти. При комплектните товари цената на еденица стока излиза по изгодно тъй като се печели от обема и се пести от допълнителни товарни/разтоварни адреси, така също се намаляват рисковете от щети по стоките тъй като отсъстват претоварване на стоката през терминали или в други превозни средства.

Предимства при транспортирането на комплектни товари

При транспортирането на комплектни товари вие плащате за ангажирането на целия камион (или друго

Комплектни товари мнения 1
Комплектни товари мнения – внимателно разпределяне на товарите

превозно средство). Предимство на комплектните товари е, че вашата пратка ще ползва една транспортна еденица и няма да се налага допълнително забавяне, за да се спира по пътя за други доставки. Транспортирането на комплектни товари обикновено е най-бързият и лесен вариант за превоз, в случай, че клиентът разполага с достатъчно стоки, за да запълни цялото превозно средство. Както вече споменахме, при превозването на комплектни товари се налагат по-малко спирания и съответно това означава по-малко рискове стоката да бъде повредена или забавена. Именно затова при комплектните товари е по-лесно да се предвиди точният срок за доставка, защото не се налагат допълнителни отклонения. Това отсъствие на междинни спирки по пътя и допълнителни маршрути, които трябва да бъдат обслужени, при комплектните товари позволява на транспортните компании да предвидят най-краткия и удобен път от началната до крайната цел.

Комплектните товари осигуряват по-бърза доставка

При комплектните товари стоката пристига по-бързо до крайната цел, защото дестинацията е само една, докато при групажните товари допълнителните спирки забавят пътуването. Освен това при групажните товари може да се наложи клиентът да изчака, докато целият камион се запълни от други фирми. При комплектните товари това

Комплектни товари мнения 2
Комплектни товари мнения – внимателно пренасяне на вашите товари

не се случва, защото няма зависимост от други клиенти. При гружпажните товари е по-вероятно забавяне на

митница, защото ако само една от стоките бъде задържана поради някаква нередност  или неизрядна документация, това налага забавяне на цялото превозно средство, за всички клиенти.

Вижте повече информация за предлагания от нас железопътен транспорт.

Какво представляват комплектните товари

Предимства при транспортирането на комплектни товари

Комплектните товари осигуряват по-бърза доставка

Категории
Последни публикации
Архив
Мета
Tags
Категории
Последни публикации
Архив
Мета
Tags
Loading...