Комплектните товари – бърз и удобен начин за транспорт 2-ра част

Разлика между транспортирането на комплектни товари и групажни товари

Според международните означения за автомобилни комплектните товари се наричат FTL – което буквално означава пълно натоварване (full truckload) на камиона. Алтернативата на комплектните товари е LTL – непълен, частичен товар, наричан още групаж (less than truckload). При комплектните товари целият обем на превозното средство е зает от един клиент, който обаче поема и всички разходи при пътуването. При групажните товари пространството в камиона, но и разходите се споделят от няколко клиента. При някои случаи като комплектни товари могат да бъдат превозвани  и частични – тоест когато пратката не запълва цялото пространство на камиона, но поради нейната специфика или за по-голяма безопасност или срокове доставка клиентът не желае тя да бъде превозвана заедно с други стоки.

Комплектни товари видове 1
Комплектни товари видове – подредба на товари

Разлика между комплектни товари и комплектни контейнери

Както вече споменахме понятието FTL се използва за комплектни товари по сухоземен път, а когато стоките се превозват в контейнери с товарни кораби се използва названието FCL –  съкращение от full container load – тук контейнерът се запълва изцяло само с товари на един клиент. LCL  (less container load) означава транспорт в групажен контейнер, който се запълва от няколко различни клиента.

Кога е по-добре да изберем комплектни товари вместо частичните

Както вече стана дума, комплектните товари са добра опция само когато имате достатъчно стоки, с които да запълните цялото превозно средство. Не било никак рентабилно да плащате за комплектни товари, ако например половината от камиона остава незапълнена. Ако искате да доставите вашите стоки по-бързо комплектните товари са най-добрата опция. Ако може да си позволите гъвкаво време за доставка, по-евтино в повечето случаи ще ви излезе да използвате групаж. Ако обаче превозвате особено деликатни стоки, които лесно могат да се счупят или повредят при най-малкото преместване или стоки с висока стойност и ценност,

Комплектни товари видове 2
Комплектни товари видове – отговорни служители

също е най-добре да заявите комплектни товари. Ако имате нужда от превозване на стоки в специален температурен режим, с хладилна камера, също е за предпочитане да изберете комплектни товари, защото трудно ще намерите възможност за частичен товар в тези условия.

Вижте нашите услуги за въздушен транспорт.

Разлика между транспортирането на комплектни товари и групажни товари

Разлика между комплектни товари и комплектни контейнери

Кога е по-добре да изберем комплектни товари вместо частичните

Scroll to Top