Месец: юли 2023

transport

Как да изберете подходящ международен транспорт на стоки 1-ва част

Всеки знае, че има четири основни начина за международен транспорт на стоки – автомобилен, въздушен, морски и железопътен. Но познавате ли предимствата на всеки един от тях? Знаете ли кой международен транспорт на стоки е най-подходящ за вашия бизнес или за конкретна пратка?

Международен транспорт на стоки - видове 1
Международен транспорт на стоки – видове услуги

Прочетете това кратко ръководство по международен транспорт на стоки, за да научите какви са факторите при избора, както и възможностите за интермодален транспорт, които могат да се окажат подходящо решение за доста от случаите.

Ето с какво трябва да се съобразите, когато обмисляте вида международен транспорт на стоки.

Международен транспорт на стоки според продукта

Първото нещо, което трябва да направите със сигурност, е да анализирате продукта, който ще изпращате. Дали е нетраен, дали е опасен, дали е труден за обработване? Дали има нужда от специални условия при транспорта или товаренето? Продуктът е един от най-важните фактори при избора на международен транспорт на стоки, за да можете да получите адекватни оферти и да изберете цена в рамките на бюджета си.

Международен транспорт на стоки според началната точка за доставка

Изборът на вид международен транспорт на стоки ще зависи и от точката на изпращане на пратката. Помислете дали отправната точка има достъп до морски пристанища, железопътни гари или летища. Ако са на удобно място, ще можете да използвате интермодален международен транспорт на стоки, който може да намали крайната цена на доставката.

Международен транспорт на стоки според маршрута и границите

Международен транспорт на стоки - видове 2
Международен транспорт на стоки – видове превози

След това обмислете през кои граници трябва да премине товарът по маршрута си по време на международен транспорт на стоки. Опитайте се да разберете какви са процедурите за преминаване на различните превозни средства, както и какви са документите, които трябва да се подготвят за съответния международен транспорт на стоки. Така ще можете да прецените кой вид международен транспорт на стоки ще бъде най-бърз и евтин за вас, без значение за кой сте мислили първоначално. Ако ви е трудно да съберете цялата необходима информация, потърсете консултантите на ДЕСПРЕД, които са специалисти по международен транспорт на стоки и ще се срещнат с вас в удобно време, за да ви дадат напътствия и да ви помогнат да вземете най-доброто решение.

Вижте повече за предлагания от нас международен превоз на товари.

Международен транспорт на стоки според продукта

Международен транспорт на стоки според началната точка за доставка

Международен транспорт на стоки според маршрута и границите

transport

Видове логистика – познавате ли ги? 3-та част

Видове логистика – логистика на рециклиране

Рециклирането заема все по-важна част от съвременния начин на живот. Това доведе до появата на нови видове логистика, свързани с рециклирането на вече използвани суровини. Логистиката на рециклиране се грижи за събиране и връщане в производството на празни кутии, пластмасови опаковки, хартия, електроника, като управлява верига от контейнери и рециклируеми продукти, събирани извън процеса на собственото производство.

Видове логистика на стоки 1
Видове логистика на стоки предлагана от нашата фирма

Видове логистика – зелена логистика

Още един от сравнително новите видове логистика е зелената логистика. Тя се грижи логистичните операции да имат положителен или неутрален ефект върху околната среда. Логистиката на рециклиране може да се приема като част от зелената, но във втората влизат и практики, свързани с използване на възобновяеми енергийни източници и минимизиране на емисиите при производство, транспорт и съхранение на продукцията. Освен че се грижи за околната среда като цяло, зелената логистика може да доведе до намаляване на енергийните разходи на предприятието.

Видове логистика – панаирна и изложбена логистика

Панаирната логистика заема особено, специфично място сред останалите видове логистика. Тя е свързана със спецификата на дейностите, необходими за участие в различни изложения по цял свят. Освен транспортна, изложбената логистика включва и видове логистика, свързани със специфични процеси като опаковане и съхранение на изложбените съоръжения и продукти, митническа обработка и документация, търговска документация за самото събитие, съобразяване с изискванията на изложението и др.

Видове логистика на стоки 2
Видове логистика на стоки – изберете подходящата

Видове логистика – логистика на трети страни

За логистика на трети страни се говори, когато различни видове логистика бъдат възложени на външен за производителя изпълнител. Най-често се възлагат видове логистика, свързани с транспорта, складирането или изложенията. Логистиката на трети страни може да донесе разнообразни ползи за бизнеса: намаляване на разходите по складиране и персонал; ефективност на доставките; минимизиране на рисковете за загуба на стоки, забавяне на доставка, митнически затруднения и др.

ДЕСПРЕД е специализиран именно в тези видове логистика, свързани със складирането, транспорта и участието в изложения. Като трета страна, ние можем да предложим качествени професионални услуги, които да донесат нужните облекчения в дейността на всеки бизнес.

Вижте предлаганите от нас услуги за транспорт на стоки и складова логистика.

Видове логистика – логистика на рециклиране

Видове логистика – зелена логистика

Видове логистика – панаирна и изложбена логистика

Видове логистика – логистика на трети страни

transport

Видове логистика – познавате ли ги? 2-ра част

Видове логистика – производствена логистика

Производствената логистика е от тези видове, които се грижат за управлението на цялостния процес на производство. Първо организира движението на материалите, за да бъдат доставени в предприятието, след което поема опаковането и доставката на готовата продукция до склада. Производствената логистика е пряко свързана с другите видове логистика – входящата и дистрибутивната. Производствената логистика е пряко обвързана с други видове логистика, свързани с вътрешния транспорт и управлението на складовете – те могат да помогнат за по-плавното протичане на целия производствен процес и по-лесното спазване на сроковете пред клиентите.

Видове логистика - информация 1
Видове логистика – информация за нашите услуги

Видове логистика – логистика на продажбите

Третият от видовете логистика в хронологичен план е свързан с продажбите. Може да се нарича още логистика на дистрибуцията, пласмента или разпределението, както и изходяща логистика. Тя се грижи произведените стоки да достигнат от склада до търговците на едро, търговците на дребно или крайните потребители. Ако в миналото продажбените видове логистика обслужваха предимно складове и магазини, днес електронната търговия промени до голяма степен бизнеса и директната доставка стана съществена част от дистрибуцията.

Видове логистика - информация 2
Видове логистика – информация за нея

Разбира се, логистиката на продажбите е в тясна връзка с другите видове логистика, най-вече с производствената и складовата. Добрия синхрон между тези видове логистика осигурява по-добра удовлетвореност на клиентите и е предпоставка за разрастване на бизнеса.

При логистиката на пласмента също можем да говорим за транспортна логистика – високата ефективност на транспорта гарантира спазването на сроковете за доставки до търговците или клиентите. Тук отново можете да разчитате на ДЕСПРЕД – това е един от видовете логистика, в които имаме десетилетен опит.

Видове логистика – логистика на възстановяване

Тази логистика се отнася предимно до процесите, свързани с вече използвани контейнери или опаковки, с върнати за ремонт или рекламирани продукти. Когато част от продукцията на предприятието се връща обратно към него по какъвто и да е начин, отново има нужда от организиране на процеса. Тук трябва да се реши къде ще бъдат складирани материалите и стоките, дали и как ще бъдат изхвърлени, дали и как ще бъдат рециклирани.

Научете повече за транспорта и логистиката предлагани от Деспред АД.

Видове логистика – производствена логистика

Видове логистика – логистика на продажбите

Видове логистика – логистика на възстановяване

transport

Видове логистика – познавате ли ги? 1-ва част

Под понятието логистика най-общо се крие процесът на планиране, изпълнение и контрол на потока от стоки и услуги от мястото на производство до мястото на потребление, в който влизат всички детайли по доставките, инвентара, съхранението, обработката на материали, сигурността, документацията, спазването на сроковете, продажбите. Целта е този процес да бъде оптимален, гладък и ефективен, за да се посрещнат нуждите на клиента по възможно най-добрия начин.

Видове логистика - мнения 1
Видове логистика – мнения за услугите ни

Не е никак чудно, че има много видове логистика. Сред най-известните видове логистика са логистиката на продажбите и на доставките. Вижте кои са основните видове логистика и какви са техните функции.

Видове логистика според логистичните полета

Според полетата, в които се работи, основните видове логистика са: логистика на доставки, логистика на производство, логистика на дистрибуция, логистика на възстановяване и  рециклиране (обратна логистика). 

Видове логистика – логистика на доставките (входяща логистика)

Първа в хронологичен план от всички видове логистика е тази на доставките, която може да се нарече още входяща логистика. Тя контролира потока от суровини, консумативи и материали, които идват от доставчиците до производителя, за да създаде продукцията си. Има за цел да доставя само нужните материали в точното количество и в точния момент, за да се намалят разходите за складиране, като в същото време се гарантира гладкото протичане на производството. Сред задачите на първия вид логистика са също така съхранението и обработката на суровините.

В рамките на входящата логистика можем да говорим за още видове логистика според нуждите на предприятието:

Видове логистика – вносна логистика

Това са видове логистика, които отговарят за вноса на материали от чужди страни. Те включват и познаване на законите и правилата на митниците не само на собствената, но и на държавата, от която се внасят стоките.

Видове логистика – управление на инвентара

Тези видове логистика се грижат за съхранението и проследяването на движението на материалите, нужни за производството.

Видове логистика – складова логистика

Видове логистика - мнения 2
Видове логистика – мнения от доволни клиенти

Входящите видове логистика се грижат и за складирането на суровините. Това включва и системата на организация на склада, и проследяването на влизащите и излизащите от него суровини. ДЕСПРЕД може да предложи специализирани услуги по складова логистика.

Видове логистика – транспорт

Във входящите видове логистика се включва и управлението на транспорта на суровините до склада. Тук винаги има нужда от добра транзитна система, която да осигури бързина и точност на доставките. ДЕСПРЕД може да осигури професионални решения и в транспортните видове логистика.

Научете повече за нашата складова логистика.

Видове логистика според логистичните полета

Видове логистика – логистика на доставките (входяща логистика)

transport

Автомобилен транспорт – предимствата, които ще спечелите 3-та част

Автомобилен транспорт – предимствата на опаковането

При използване на автомобилен транспорт предимствата включват и спестяване на разходи за опаковка. Останалите видове транспорт обикновено изискват допълнителни такси за специфичен начин на опаковане, която е излишна при превоза с автомобили, тъй като тук не се налага често товарене и разтоварване на стоките.

Автомобилен транспорт – предимствата на високата скорост

Единственият по-бърз транспорт от автомобилния е въздушният. Той обаче не е подходящ за всякакви случаи и е на по-висока цена. Железопътният транспорт е значително по-бавен. Така че при автомобилен транспорт предимствата винаги включват доставка в кратки срокове.

Автомобилен транспорт - предимства на цената 1
Автомобилен транспорт – предимства на цената за превоз

Автомобилен транспорт – предимствата на ниската обща цена

Когато съберете разходите за закупуване, поддръжка и експлоатация на автомобилен парк, ниските такси за пътищата и липсата на допълнителни разходи по преопаковане, претоварване и междинно складиране, ще забележите, че при автомобилен транспорт предимствата включват по-ниската обща цена на превоза като цяло.

Още по-ниска обща цена ще получите, ако използвате услугите на специализиран превозвач, какъвто е ДЕСПРЕД. С нашия опит и изградена партньорска мрежа, при нашият автомобилен транспорт предимствата за вас ще бъдат още повече.

Автомобилен транспорт – предимствата при мултимодален транспорт

Автомобилен транспорт - предимства на цената 2
Автомобилен транспорт – предимства на цената за услугата

И все пак за дълги разстояния може да се окаже, че за вас е по-добре да използвате воден, самолетен или железопътен транспорт. Каквито и да са причините да направите този избор, отново ще имате нужда от автомобили, за да попълните маршрутите между началната и крайната дестинация и мястото на потегляне или пристигане на корабите, влаковете и самолетите. При използването на автомобилен транспорт предимствата винаги включват лесното и бързо включване в мултимодална схема, с което се подобрява оптимизацията на превозите.

Автомобилен транспорт – предимствата при използване на външен превозвач

При превози с автомобилен транспорт предимствата от използване на външен превозвач също не са за пропускане. Със специализиран външен автомобилен транспорт предимствата за изпращача се състоят в понижаване на разходите, тъй като няма нужда от поддържане на автопарк, който изисква място, ремонти, горива и персонал. Освен това има възможност за включване в групажен автомобилен транспорт, предимствата на който се състоят в още по-ниска себестойност на превоза на единица товар.

Възползвайте се от нашите услуги за автомобилен транспорт.

Автомобилен транспорт – предимствата на опаковането

Автомобилен транспорт – предимствата на високата скорост

Автомобилен транспорт – предимствата на ниската обща цена

Автомобилен транспорт – предимствата при мултимодален транспорт

Автомобилен транспорт – предимствата при използване на външен превозвач

transport

Автомобилен транспорт – предимствата, които ще спечелите 2-ра част

Автомобилен транспорт – предимствата на достъпността

Когато използвате автомобилен транспорт, предимства ще ви даде и възможността да стигнете лесно дори до най-отдалечените кътчета на всяка държава. До такива места обикновено няма достъп чрез железопътен, воден или въздушен транспорт. Така че когато говорим за автомобилен транспорт, предимствата на достъпността до малки населени места никак не са за пренебрегване, особено ако стана дума за доставки от онлайн покупки до крайния потребител.

Видове автомобилен транспорт - предимства 1
Видове автомобилен транспорт – предимства за къси разстояния

Автомобилен транспорт – предимствата на гъвкавостта

Добре развитата пътна мрежа дава още една добра причина да се използва автомобилен транспорт – предимствата маршрутът да може да се променя моментално и лесно, ако възникне непредвидена ситуация. Няма съществен проблем автомобилът да поеме по друг път при задръстване, инцидент, природно бедствие. Дори новият маршрут да е по-дълъг от предварително избрания, той ще даде възможност да се избегнат по-сериозни забавяния или сериозни рискове за товара или персонала, като в крайна сметка доставката отново ще пристигне на нужното място. Така че при автомобилен транспорт предимствата на гъвкавостта осигуряват по-голяма сигурност и спокойствие.

Но при автомобилен транспорт предимствата включват и друг тип гъвкавост, свързана с по-лесната промяна на разписанията и графиците. Това позволява по-прецизно персонализиране на превозите и възможност за по-адекватни решения при промяна на нуждите на изпращача или потребителя.

Автомобилен транспорт – предимствата при транспорт на къси разстояния

Видове автомобилен транспорт - предимства 2
Видове автомобилен транспорт – предимствата на Деспред АД

При автомобилен транспорт предимствата включват един много важен елемент: автомобилите са най-евтиното и бързото транспортно средство за пренасяне на стоки и товари на близки разстояния. Много от другите видове превоз не позволяват подобни кратки курсове поради липса на подходящи транспортни пътища или подходящи места за спиране. Водният, въздушният и железопътният транспорт могат да забавят транзита, когато има нужда стоката да се претоварва на няколко отделни превозни средства и това значително забавя доставките на къси разстояния. При автомобилен транспорт предимствата са бърз, лесен и директен начин да се транспортира стока до близка дестинация.

Автомобилен транспорт – предимствата за деликатните стоки

При автомобилен транспорт предимствата на по-малкото претоварване автоматично означават, че се намалява значително и риска от повреда на стоките. Това го прави подходящ за превоз на деликатни и чупливи стоки, които лесно се повреждат при товарене и разтоварване.

Вижте предимствата на предлагания от нас автомобилен транспорт.

Автомобилен транспорт – предимствата на достъпността

Автомобилен транспорт – предимствата на гъвкавостта

Автомобилен транспорт – предимствата при транспорт на къси разстояния

Автомобилен транспорт – предимствата за деликатните стоки

transport

Автомобилен транспорт – предимствата, които ще спечелите 1-ва част

Всеки производител и търговец е наясно, че при автомобилен транспорт предимствата, които ще получи, са наистина много. Но ако не сте сигурни дали сте обмислили всичко в дълбочина и дали няма детайли, които да ви убягват, прочетете следващите редове. Ще поговорим за подробностите около видовете автомобилен транспорт, предимствата от използването му и ползите, които в крайна сметка ще получите.

Качествен автомобилен транспорт - предимства 1
Качествен автомобилен транспорт – предимства на нашите услуги

Автомобилен транспорт – предимствата на превозните средства

При автомобилен транспорт предимствата включват на първо място самите превозни средства. Автомобилите са най-достъпните превозни средства в сравнение с всички останали – самолети, кораби, влакове. Това означава, че изискват по-малко капиталови разходи, за да бъдат закупувани и подменяни. При автомобилен транспорт предимствата включват и евтини ремонти, както и ниски такси за поддръжка и експлоатация на пътищата в сравнение с останалите превозни средства.

Автомобилен транспорт – предимствата на пътищата

Автомобилната пътна мрежа е най-добре развита и най-гъста от всички останали. При самолетен или жп транспорт сте зависими от гари и аерогари, откъдето ви е нужен допълнителен транспорт от изходната точка и до крайната. А при автомобилен транспорт предимствата са, че сте на практика независими от транспортни възли. Освен това, автомобилната транспортна мрежа е достатъчно добре поддържана и при автомобилен транспорт предимствата включват факта, че почти няма място, на което да се налага да претоварвате пратката на друг тип транспорт, за да пристигне, където трябва. Дори ако трябва да се пресече река, пролив или друго водно пространство, автомобилът може да бъде качен на специализирано плавателно средство и да бъде пренесен до достъпни сухопътни пътища.

Качествен автомобилен транспорт - предимства 2
Качествен автомобилен транспорт – предимствата от услугите на Деспред АД

В крайна сметка, при автомобилен транспорт предимствата включват възможността да стигнете с един и същи автомобил буквално до всяко едно място по света, без значение колко е отдалечено или изолирано.

Автомобилен транспорт – предимствата на доставката от врата до врата

И съвсем логично – при автомобилен транспорт предимствата на добре развитата пътна мрежа позволяват да се правят доставки от врата до врата с едно единствено превозно средство. Това намалява значително разходите, както и времето за доставката, тъй като не се налага допълнително претоварване и евентуално съхранение на стоките при преминаването от едно превозно средство към друго.

Разгледайте предлагания от нас автомобилен транспорт.

Автомобилен транспорт – предимствата на превозните средства

Автомобилен транспорт – предимствата на пътищата

Автомобилен транспорт – предимствата на доставката от врата до врата

Категории
Последни публикации
Архив
Мета
Tags
Категории
Последни публикации
Архив
Мета
Tags
Loading...