Видове логистика – познавате ли ги? 1-ва част

Под понятието логистика най-общо се крие процесът на планиране, изпълнение и контрол на потока от стоки и услуги от мястото на производство до мястото на потребление, в който влизат всички детайли по доставките, инвентара, съхранението, обработката на материали, сигурността, документацията, спазването на сроковете, продажбите. Целта е този процес да бъде оптимален, гладък и ефективен, за да се посрещнат нуждите на клиента по възможно най-добрия начин.

Видове логистика - мнения 1
Видове логистика – мнения за услугите ни

Не е никак чудно, че има много видове логистика. Сред най-известните видове логистика са логистиката на продажбите и на доставките. Вижте кои са основните видове логистика и какви са техните функции.

Видове логистика според логистичните полета

Според полетата, в които се работи, основните видове логистика са: логистика на доставки, логистика на производство, логистика на дистрибуция, логистика на възстановяване и  рециклиране (обратна логистика). 

Видове логистика – логистика на доставките (входяща логистика)

Първа в хронологичен план от всички видове логистика е тази на доставките, която може да се нарече още входяща логистика. Тя контролира потока от суровини, консумативи и материали, които идват от доставчиците до производителя, за да създаде продукцията си. Има за цел да доставя само нужните материали в точното количество и в точния момент, за да се намалят разходите за складиране, като в същото време се гарантира гладкото протичане на производството. Сред задачите на първия вид логистика са също така съхранението и обработката на суровините.

В рамките на входящата логистика можем да говорим за още видове логистика според нуждите на предприятието:

Видове логистика – вносна логистика

Това са видове логистика, които отговарят за вноса на материали от чужди страни. Те включват и познаване на законите и правилата на митниците не само на собствената, но и на държавата, от която се внасят стоките.

Видове логистика – управление на инвентара

Тези видове логистика се грижат за съхранението и проследяването на движението на материалите, нужни за производството.

Видове логистика – складова логистика

Видове логистика - мнения 2
Видове логистика – мнения от доволни клиенти

Входящите видове логистика се грижат и за складирането на суровините. Това включва и системата на организация на склада, и проследяването на влизащите и излизащите от него суровини. ДЕСПРЕД може да предложи специализирани услуги по складова логистика.

Видове логистика – транспорт

Във входящите видове логистика се включва и управлението на транспорта на суровините до склада. Тук винаги има нужда от добра транзитна система, която да осигури бързина и точност на доставките. ДЕСПРЕД може да осигури професионални решения и в транспортните видове логистика.

Научете повече за нашата складова логистика.

Видове логистика според логистичните полета

Видове логистика – логистика на доставките (входяща логистика)

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top