Какви са подготовките и етапите при международен автомобилен транспорт – част 2

Международен автомобилен транспорт - мнения 1
Международен автомобилен транспорт – мнения и страхотни оферти

Стъпка 2А: Износно митническо освобождаване при международен автомобилен транспорт

Ако при международен автомобилен транспорт стоката се изпраща в трета страна, стоката трябва да бъде готова за митническо освобождаване, преди да напусне страната. Ще бъде изготвен протокол за потвърждение, в който ще бъде прегледан товарът и необходимата документация за международен автомобилен транспорт, за да се разреши излизането.

При организирането на международен автомобилен транспорт има и възможност за позициониране на стоката в LAME за освобождаване, намаляване на броя на спиранията на превозвача и намаляване на времето за доставка.

Стъпка 2Б: CMR за вътрешнообщностни превози при международен автомобилен транспорт

Ако при международен автомобилен транспорт страната на местоназначение на вашите продукти също е в рамките на Европейския съюз, е необходимо само да имате транспортен документ или товарителници (CMR), където се съдържа цялата информация за операцията в случай на подробна проверка. Пътната товарителница е договор за превоз между изпращача и транспортната компания, в която превозвачът за международен автомобилен транспорт се задължава да превози стоки от едно място до друг за договорена цена. В него са изброени и всички условия по транспортирането при международен автомобилен транспорт. Тази товарителница е от съществено значение при международен автомобилен транспорт и е необходим документ в случай на проверка. За пратки в рамките на Европейската икономическа общност, където не се изисква митническо оформяне при износ и внос, CMR е основният документ, който трябва да се представи в случай на трансграничен контрол.

Стъпка 3: Фаза на превоз при международен автомобилен транспорт

Международен автомобилен транспорт - мнения 2
Международен автомобилен транспорт – мнения на специалисти

След подготовката на стоките за международен автомобилен транспорт и след извършване на експортното оформяне идва време за самия превоз.

Фактът, че международен автомобилен транспорт се извършва по шосе, и добре развитата пътна мрежа по целия свят улесняват възможността за избор на най-добрия маршрут въз основа на проходимостта на пътищата в момента, тяхното състояние и метеорологичните условия.

За да се избегнат проверките на стоките на границите на държавите между произхода и местоназначението, ще е необходимо наличието на карнет ТИР, което минимизира документацията и подобрява времето за доставка при международен автомобилен транспорт.

Вижте нашите предложения за автомобилен транспорт

Стъпка 2А: Износно митническо освобождаване при международен автомобилен транспорт
Стъпка 2Б: CMR за вътрешнообщностни превози при международен автомобилен транспорт
Стъпка 3: Фаза на превоз при международен автомобилен транспорт

Scroll to Top