Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – изисквания и предимства – част 3

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – по екологични причини

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт - София 1
Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – София и мнения

Милиони тонове стоки, транспортирани всеки ден с различни видове транспорт, оказват влияние върху качеството на околната среда. Ето защо задоволяването на изискванията на клиентите по щадящ околната среда начин се превърна в един от основните критерии за качество на транспортните услуги.

Факт е, че използването на превоз на опасни товари с железопътен транспорт в много случаи е ефективно и щадящо решение, тъй като големи обеми стоки могат да бъдат транспортирани на дълги разстояния бързо и с незначително въздействие върху околната среда. В сравнение с автомобилния или въздушния транспорт, при превоз на опасни товари с железопътен транспорт се произвеждат най-малко количество емисии и се изискват много по-ниски разходи за възстановяване на увредената околна среда. Освен това шумовото напрежение, създадено при превоз на опасни товари с железопътен транспорт върху околната среда, е по-ниско, отколкото от автомобилния транспорт.

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – по-малко ограничения

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт - София 2
Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – София и цялата страна

В сравнение с автомобилните превози, важното предимство при превоз на опасни товари с железопътен транспорт могат да бъдат и по-ниските транспортни ограничения. Пътните превозвачи трябва да спазват няколко разпоредби, като например ограничения при използването на магистрали и главни пътища, ограничения при пикове на трафика или задължения за поддържане на паузи за безопасност. Предимство на железопътния транспорт извън страните от ЕС е и по-краткото време на чакане на граничните пунктове [17], [20].

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – оптимизация

В сферата на транспорта идва нова тенденция на комбиниран транспорт, която набляга на комбинирането на железопътния транспорт с други видове движение. При превоз на опасни товари с железопътен транспорт може да се съчетаят гъвкавост и бързо транспониране с разумна консумация на енергия и положителен екологичен аспект, което е добре за обществото като цяло.

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – ограниченията на пътищата

Днес вероятно най-големият недостатък при превоз на опасни товари с железопътен транспорт е ограничението, наложено от фиксираните маршрути на железопътните линии, което налага комбинирането му с автомобилен.

Разгледайте повече за воден транспортна нашия сайт

Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – по екологични причини
Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – по-малко ограничения
Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – оптимизация
Превоз на опасни товари с железопътен транспорт – ограниченията на пътищата

Scroll to Top