Предимства и предизвикателства при транспорт на контейнери – част 3

Транспорт на контейнери – за сигурност и безопасност

Транспорт на контейнери - оферти 1
Транспорт на контейнери – оферти на страхотни цени

През цялото време на транспорт на контейнери съдържанието на контейнера е неизвестно на превозвачите, тъй като може да бъде отворено само при изпращача, на митницата и при получателя. Така използването на транспорт на контейнери намалява значително риска от загуби, кражби и повреди на стоките.

Транспорт на контейнери – ограниченията

И все пак контейнерите са голям потребител на терминално пространство (предимно за съхранение), което означава, че много интермодални терминали за транспорт на контейнери са преместени в градската периферия. Това може да не е затруднение за влакови композиции и камиони, но може да създаде проблеми с газенето в пристанището заради въвеждането на по-големи контейнерни кораби, особено тези от класа post-Panamax.

Транспорт на контейнери – скъпо струваща инфраструктура

Инфраструктурите и оборудването за обработка и транспорт на контейнери включват съоръжения като гигантски кранове, складови съоръжения, вътрешни пътища, железопътен достъп. Това са важни инвестиции, които изискват голям наличен капитал. Освен това стремежът към автоматизация увеличава нуждата от вложения в интермодалните терминали.

Транспорт на контейнери – подреждането

Сложността на подреждането при транспорт на контейнери изисква често повторно подреждане, което налага допълнителни разходи и време за операторите на терминали. Колкото по-голяма е товарната единица, толкова по-сложно е оперативното ѝ управление.

Транспорт на контейнери - оферти 2
Транспорт на контейнери – оферти и мнения

Транспорт на контейнери – препозициониране

Поради търговски дисбаланси много контейнери остават празни. Но независимо дали е пълен или празен, контейнерът заема също толкова място. Наблюдаваното разграничение между производството и потреблението на глобално ниво изисква препозициониране на контейнерни активи на големи разстояния.

Транспорт на контейнери – риск от големи загуби

Ако се случи нещо с контейнера, цялата стока в него бива похабена, унищожена или изгубена наведнъж и това е един от най-големите рискове при транспорт на контейнери. Така например около 1500 контейнера се губят в морето всяка година, като падат зад борда, главно поради лошо време.

За всякакви въпроси относно използването и организирането на транспорт на контейнери можете да се обърнете към консултантите на ДЕСПРЕД, които са на ваше разположение.

Прочетете повече за транспорт и логистика и открийте перфектната оферта за Вас

Транспорт на контейнери – за сигурност и безопасност
Транспорт на контейнери – ограниченията
Транспорт на контейнери – скъпо струваща инфраструктура
Транспорт на контейнери – подреждането
Транспорт на контейнери – препозициониране
Транспорт на контейнери – риск от големи загуби

Scroll to Top