Месец: август 2023

transport

Спедиция, транспортна и складова логистика – какви са разликите 2-ра част

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е складова логистика

В дейностите по спедиция, транспортна и складова логистика складовата логистика е управление на различни дейности като:

Спедиция транспортна и складова логистика - мнения 1
Спедиция транспортна и складова логистика – мнения за транспортна логистика
 • Съхранение на стоките, за да осигури правилни складови практики.
 • Складиране на различни видове стоки.
 • Осъществяване на различни опаковки въз основа на изискванията.
 • Планиране на дистрибуцията на стоки.

В логистичната система в процеса на спедиция, транспортна и складова логистика има много различни видове складове, които могат да отговарят на условията и нуждите на бизнеса. Така че в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика може да се наложи използването на митнически складове, данъчни складове, контейнерни товарни терминали, крос докинги и др.

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е транспортна логистика

В дейностите по спедиция, транспортна и складова логистика транспортната логистика се занимава с планиране и управление на дейности като:

 • Управление на различни поръчки по цялата верига на доставки.
 • Внос и износ.
 • Управление на веригата за доставки от началния до крайния етап.
 • Проследяване и управление на търговската информация по време на пътуването на стоките.
 • Управление на активите по цялата верига на доставки с цел плавен товаропоток от една точка до друга.

За осъществяването на транспортната логистика в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика може да се използват различни превозни средства – морски транспорт, автомобилен транспорт, въздушен транспорт или железопътен транспорт. Често за внос или износ на товари се използва комбинация между тях. Точно тук в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика може да се намери спедиторът.

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е спедиция

Управлението на логистиката в дейностите по спедиция, транспортна и складова логистика е широк термин, който определя и управлява всички горепосочени отговорности. Но каква е ролята на спедитора в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика?

Спедиция транспортна и складова логистика - мнения 2
Спедиция транспортна и складова логистика – мнения за складова логистика
 • Спедиторът трябва да намери най-ефективните и достъпни начини за доставяне на стоки от една дестинация до друга.
 • Спедиторът трябва да преговаря тарифата, правилата и условията на компанията, докато сключват сделка за спедиция, транспортна и складова логистика.
 • Трябва да изготви подходяща документация за транзита, за да елиминира всякакви проблеми по-късно.
 • Трябва да се погрижи за навременно вземане и доставка на стоките в процеса по спедиция, транспортна и складова логистика.
 • Спедицията се фокусира върху установяването на контакти, като същевременно разполага с отлични транспортни решения.
 • Спедиторът трябва да поддържа тясна връзка с митническите брокери, за да гарантират спазването на митническите изисквания.
 • В случай на повреда, спедиторът съдейства на клиента пред застрахователя и покрива транзитния товар.
 • Трябва да анализира различни видове транспорт, необходими за транспортиране на стоките.
 • Проследяване движението на товарите и рекламациите.

Разгледайте предлаганите от нас услуги за транспорт и логистика.

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е складова логистика

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е транспортна логистика

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е спедиция

transport

Спедиция, транспортна и складова логистика – какви са разликите 1-ва част

Спедиция, транспортна и складова логистика – това са термини, които твърде много хора и до днес бъркат и смятат за взаимозаменяеми. Факт е, че спедиция, транспортна и складова логистика са елементи от един и същ процес по транспортиране на стоки от продавача до купувача. Факт е също така, че ще имате нужда от спедиция, транспортна и складова логистика, за да доставите стоките си до вашите клиенти.

Спедиция транспортна и складова логистика - цени 1
Спедиция транспортна и складова логистика – цени на нашите услуги

Без спедиция, транспортна и складова логистика нито един производствен бизнес не би могъл да съществува, без значение дали си дава сметка за това. И ако в малките фирми дейностите по спедиция, транспортна и складова логистика се изпълняват между другото и са естествена част от бизнеса, то големите компании не могат да оцелеят на пазара без добре развита спедиция, транспортна и складова логистика.

Тук ще поговорим за връзките и разликите между спедиция, транспортна и складова логистика с цел да ви помогне да се ориентирате по-добре в услугите. Така ще сте в състояние да организирате по-качествена спедиция, транспортна и складова логистика и да стигнете по-лесно и ефективно до клиентите си.

Спедиция, транспортна и складова логистика – кое какво е

Когато говорим за спедиция, транспортна и складова логистика, важно е да знаем, че те са части от един и същи процес.

Задачата на логистиката в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика е да осъществи ефективното движение на стоки от техния произход до крайната им дестинация, като го направи бързо, икономично и в съответствие с потребителските изисквания.

Спедиция транспортна и складова логистика - цени 2
Спедиция транспортна и складова логистика – цени за всеки потребител

Логистиката, в по-широк смисъл, се отнася до организиране и транспортиране на ресурси – хора, материали, инвентар и оборудване – от едно място до склад на желаната дестинация. Управлението на логистиката в процеса по спедиция, транспортна и складова логистика е от решаващо значение за успеха на всеки бизнес. Компаниите използват управление на логистиката, за да гарантират, че стоките се движат безпроблемно от складовете им към потребителите си.

Разгледайте услугите ни за складова логистика.

Спедиция, транспортна и складова логистика – кое какво е

transport

Речен транспорт по река Дунав – защо и как да го използвате 3-та част

Речен транспорт по река Дунав – пристанища

Когато обмисляте възможността да използвате речен транспорт по река Дунав, трябва да прецените внимателно всеки детайл. Не всички пристанища имат възможността да товарят и разтоварват всякакъв тип стоки.

Речен транспорт по река Дунав - ползи 1
Речен транспорт по река Дунав – ползи от това

Речен транспорт по река Дунав – за какво е подходящ

Чрез речен транспорт по река Дунав можете да превозвате буквално всякакъв тип товари (разбира се, в подходящи за целта кораби и опаковки). И все пак най-често речен транспорт по река Дунав се използва за големи и трудни за пренасяне товари като строителни материали, селскостопански и горски продукти, продукти от желязо и стомана, руди, горива, продукти за рециклиране и др.

Речен транспорт по река Дунав може да използвате за международни превози между държавите по поречието на реката, както и да го включите в схемите за интермодален транспорт на дълги разстояния, за да намалите себестойността на превоза.

Как да използвате речен транспорт по река Дунав

Речен транспорт по река Дунав - ползи 2
Речен транспорт по река Дунав – ползи на речния транспорт

Най-лесният начин да се възползвате от предимствата на речен транспорт по река Дунав е да се свържете с ДЕСПРЕД. Ние се занимаваме с логистика и транспорт от десетилетия, имаме широка мрежа от сътрудници и познаваме добре всеки детайл в използването на речен транспорт по река Дунав.

Като начало, можем да ви предложим най-удобни и изгодни варианти да включите речен транспорт по река Дунав в транспортирането на стоките си и да намалите разходите по транспорта. Но това не е всичко. Можем също така да организираме, управляваме и наблюдаваме цялостния процес на речен транспорт по река Дунав на товарите ви, като се грижим за сроковете, товаренето и разтоварването и всички други детайли около превозите. Така използването на речен транспорт по река Дунав за вас ще бъде безпроблемно и безболезнено и няма да ви отнема ценно време, което можете да използвате за развитие на бизнеса си.

Вижте подробности за предлагания от нас воден транспорт.

Речен транспорт по река Дунав – пристанища

Речен транспорт по река Дунав – за какво е подходящ

Как да използвате речен транспорт по река Дунав

transport

Речен транспорт по река Дунав – защо и как да го използвате 2-ра част

Речен транспорт по река Дунав – за какво да помислите

Все пак, използването на речен транспорт по река Дунав може да има и своите недостатъци.

Що се отнася до скоростта на доставката, използването на речен транспорт по река Дунав се смята за най-бавният начин за доставка заради ниската скорост на корабите и зависимостта им от метеорологичните условия. И все пак при определени ситуации може да се окаже, че използването на речен транспорт по река Дунав е по-бърз вариант в сравнение с преминаването на товарни автомобили през редица митници и задръствания. Все пак когато търсите срокове за речен транспорт по река Дунав, попитайте предварително колко време би отнел вашият курс и обмислете дали е подходящ за вас или как да организирате логистиката си така, че да успеете да използвате речен транспорт по река Дунав без проблем за бизнеса и клиентите ви.

Речен транспорт по река Дунав - предимства 1
Речен транспорт по река Дунав – предимства на водния транспорт

Речен транспорт по река Дунав – география

По поречието на река Дунав са разположени 10 крайбрежни държави – Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна, което прави използването на речен транспорт по река Дунав изключително удобно за международни превози в Европа. Нещо повече, около 30 от притоците на Дунав също са плавателни, което приобщава към плавателния път за речен транспорт по река Дунав още цели 7 държави.

И не на последно място, по поречието на Дунав са разположени цели 4 европейски столици: Виена на Австрия, Белград на Сърбия, Будапеща на Унгария, Братислава на Словакия. Това прави използването на речен транспорт по река Дунав още по-привлекателно и удобно за редица видове бизнеси.

Речен транспорт по река Дунав – дължина на курсовете

Речен транспорт по река Дунав - предимства 2
Речен транспорт по река Дунав – предимства на нашите услуги

Според статистиките при речен транспорт по река Дунав стоките се превозват на средно разстояние от около 600 км, но почти 2400 км от реката всъщност са плавателни. Това означава, че разстоянията за речен транспорт по река Дунав могат да бъдат значително по-големи, в зависимост от нуждите на поръчителите и възможностите на превозвачите.

Най-често речен транспорт по река Дунав се използва по Долен Дунав (в държавите Сърбия и Румъния), както и по Горен Дунав (най-вече в Австрия).

Разгледайте услугите ни за воден транспорт.

Речен транспорт по река Дунав – за какво да помислите

Речен транспорт по река Дунав – география

Речен транспорт по река Дунав – дължина на курсовете

transport

Речен транспорт по река Дунав – защо и как да го използвате 1-ва част

Ако търсите евтин и екологичен начин да доставите стоки в европейски страни, вашето решение често може да бъде използването речен транспорт по река Дунав. Такъв тип превози ще струват по-евтино, отколкото да наемате камиони. Но това далеч не е всичко, което ще ви гарантира удобство. Ето защо употребата на речен транспорт по река Дунав е добра идея за повечето производители и търговци на едро.

Речен транспорт по река Дунав - цени 1
Речен транспорт по река Дунав – цени за нашите услуги

Речен транспорт по река Дунав – предимства

Когато използвате речен транспорт по река Дунав, ще най-евтиният превоз на големи товари между държави в Европа. Цените стават още по-ниски не сам заради себестойността на превоза, а и заради пестенето от разрешителни, такси и други такси в чужди държави, които бихте платили например с автомобилен транспорт.

Използването на  речен транспорт по река Дунав също така е възможно най-екологичният начин да превозите товарите си, без значение от размера им.

Както всеки воден транспорт, и речният транспорт по река Дунав е изключително добър начин да се превозват извънгабаритни или много тежки товари.

Начините на опаковане на стоките при речен транспорт по река Дунав ви дават възможност за лесно

Речен транспорт по река Дунав - цени 2
Речен транспорт по река Дунав – цени за транспорт

прехвърляне на товарите от и на други превозни средства, което позволява да сте изключително гъвкави и да осъществявате лесно интермодален транспорт от врата до врата.

При речен транспорт по река Дунав имате възможност за използване на канала Рейн-Майн-Дунав, благодарение на който може да се превозят стоки от Северно до Черно море, без трансбордиране.

Използването на речен транспорт по река Дунав намалява рисковете от кражби, злополуки и загуби на стоки.

Чрез речен транспорт по река Дунав имате възможност да превозвате всякакъв тип стоки, включително горива, масла, опасни товари, краткотрайни продукти, насипни товари и др.

Вижте повече за предлагания от нас воден транспорт.

Речен транспорт по река Дунав – предимства

transport

Морски транспорт – цени и фактори, от които зависят 3-та част

Морски транспорт – цени за складиране

При използване на морски транспорт цените ще зависят и от нуждата стоките да бъдат допълнително складирани за известно време извън кораба. Ако има нужда от складиране преди отплаването или след разтоварването на стоките, в офертата ще бъдат включени и съответните такси за съхранение и допълнително товарене и разтоварване.

Морски транспорт - цени според товара 1
Морски транспорт – цени според товара, който изпращате

Морски транспорт – цени според капацитета на контейнера

При превозване на контейнери с морски транспорт цените могат да зависят и от това дали товарът може да напълни един цял контейнер. Всеки превозвач се стреми към икономия на пространството с цел да оптимизира разходите и да направи курса максимално ефективен. Така че ако изпращачът не е в състояние на запълни със стоката си цял контейнер за морски транспорт, цените за него въпреки всичко остават като за цял контейнер, което ще повиши себестойността на отделните стоки в него.

Морски транспорт – цени според капацитета на кораба

Тъй като броят на курсовете и корабите е ограничен, а един кораб не бива да носи свръхтовар, при морски транспорт цените могат да зависят и от интереса към дестинацията и превозното средство. Ако търсенето от страна на изпращачите е по-голямо, отколкото възможностите за товарене на кораба, това може да повиши тарифите за морски транспорт.

Морски транспорт - цени според товара 2
Морски транспорт – цени според товара и неговия обем

Морски транспорт – цени за валутни корекции

При морски транспорт цените могат да включват и някои специфични допълнителни такси. Такава такса е коефициентът за валутни корекции, който защитава корабните компании от загуби при валутни колебания. При морски транспорт цените се изчисляват предимно в долари, но при използване на пристанища в различни страни разходите за тях се плащат в местна валута и промяната на курсовете между двете парични единици може да промени себестойността на таксата. В офертите за морски транспорт цените за валутни корекции обикновено са процентни спрямо товара.

Вижте повече подробности за предлагания от нас морски транспорт.

Морски транспорт – цени за складиране

Морски транспорт – цени според капацитета на контейнера

Морски транспорт – цени според капацитета на кораба

Морски транспорт – цени за валутни корекции

transport

Морски транспорт – цени и фактори, от които зависят 2-ра част

Морски транспорт – цени за вид на пратката

Освен от вида на товара, при морски транспорт цените се калкулират и според вида на пратката. Ако се изпраща самостоятелна пратка с морски транспорт, цените могат да бъдат доста по-висока, отколкото ако пратката се консолидира в групажен превоз с други потребители. Това е причината контейнеровозите да бъде сред най-търсените морски превозни средства – голямата товароносимост на корабите и характеристиките на самите контейнери позволяват лесно консолидиране на пратки, което води до драстично спадане на себестойността на превоза на единица товар. 

Бърз морски транспорт - цени 1
Бърз морски транспорт – цени от Деспред

Морски транспорт – цени за сезон

Това може да звучи малко странно, но при морски транспорт цените могат да зависят и от сезона, в който се превозват конкретни стоки. Например при превоз на плодове, зеленчуци и зърнени храни с морски транспорт цените в пиковия им сезон ще бъдат по-високи от тези в другите сезони.

Морски транспорт – цени за дестинация

При морски транспорт цените се образуват на базата на дестинацията. Логично е, че при нужда от по-далечен морски транспорт цените ще бъдат с по-високи тарифи за океанско навло. Но дължината на курса не е единственият определящ фактор.

Доста потребители не знаят, че при морски транспорт цените могат да се повишат и заради държавата, до която се прави доставката. В някои държави има рискови геополитически фактори, които могат да са свързани с размирици, военни действия, пиратски набези, но корабите въпреки всичко трябва да минат покрай тях или да акостират там. При такъв рисков морски транспорт цените всъщност включват по-големи застрахователни такси. Ето защо при нужда от морски транспорт цените могат да бъдат по-високи, ако корабите пристигат или минават например през Суецкия канал, пролива Ормуз, Босфора, Баб ел-Мандеб.

Бърз морски транспорт - цени 2
Бърз морски транспорт – цени, зависещи от товара

Морски транспорт – цени за такси за пристанища

При морски транспорт цените могат да се повишат или понижат според таксите на пристанищата, които корабът трябва да използва. Тук влизат множество пера като товарни такси, такси за канал и закотвяне, санитарни такси, митнически такси, такси за влекачи и докове, тонажни такси, услуги за сигурност, терминални такси и др.

При морски транспорт цените могат да включват и допълнителна такса от превозвача, когато на използваните пристанища има претоварване и се налага корабът да чака по-дълго от планираното за товарене или разтоварване.

Разгледайте повече предлаганите от нас услуги за морски транспорт.

Морски транспорт – цени за вид на пратката

Морски транспорт – цени за сезон

Морски транспорт – цени за дестинация

Морски транспорт – цени за такси за пристанища

transport

Морски транспорт – цени и фактори, от които зависят 1-ва част

Всички знаят кое е едно от най-големите предимства при използване на морски транспорт – цените могат да бъдат наистина ниски. Защо се получава така и кои са факторите, които играят основна роля в ценообразуването при морските превози, прочетете нататък.

Качествен морски транспорт - цени 1
Качествен морски транспорт – цени и качество на ниво

Морски транспорт – цени, които са привлекателно ниски

Причините за добрите цени са много: морските и океанските пътища не изискват поддръжка; корабите сами по себе си нямат много високи експлоатационни разходи съпоставимо с количеството стока което могат да превозват; огромно количество товари се превозват с едно превозно средство, което се управлява от малък персонал, и това също намалява разходите. И не на последно място, при морски транспорт цените могат да бъдат ниски заради възможността за включване в групажни превози, което още повече намалява себестойността за превозването на единица товар.

Всички тези предпоставки определят морския транспорт като най-евтиния начин за превозване на товари на големи разстояния. И все пак при морски транспорт цените и ставките на образуването им за всеки отделен товар зависят не само от вида и размера на товара, но и от много допълнителни условия около самото превозване. Ето какви фактори ще повлияят на офертата, която ще получите за морски превози.

Морски транспорт – цени за горива

Цените на горивата са голямо перо в корабоплаването, но могат да бъдат доста нестабилни в последно време и когато става дума за морски транспорт, цените за превоз също биха варирали според моментното им състояние. Горивата са сред основните разходи на корабите и е логично офертите за превоз до голяма степен да зависят от текущите продажни цени на горивата.

Морски транспорт – цени според товара

Вторият важен фактор, който играе роля при ценообразуването, е видът на товара, който ще бъде превозван. Различните видове товари се превозват от различен тип кораби с различни разходи, което е сред най-важните причини при морски транспорт цените да варират. Така че дори ако курсът е еднакво дълъг, офертите за единични, течни или насипни товари ще бъдат доста различни.

Качествен морски транспорт - цени 2
Качествен морски транспорт – цени, достойни за конкуренция

От друга страна, при морски транспорт цените за извънгабаритните товари или опасните товари ще бъдат по-високи от тези на останалите товари. Причината е в специалните условия, които трябва да бъдат създавани за тях.

При морски транспорт цените са може би най-високи за стоки със специален режим на обработка или съхранение – ако например трябва да се поддържа постоянна температура и/или влажност.

Разгледайте повече информация за морски транспорт – цени.

Морски транспорт – цени, които са привлекателно ниски

Морски транспорт – цени за горива

Морски транспорт – цени според товара

transport

Как да изберете подходящ международен транспорт на стоки 3-та част

Интермодален международен транспорт на стоки

Интермодалният международен транспорт на стоки е схема, при която се използват два или повече вида транспорт, за да може пратката да достигне крайната си дестинация, като през цялото време пратката остава в една и съща транспортна еденица. Смисълът на такава схема е да понижи разходите по транспорта, претоварването и преопаковането на стоките. Най-често при интермодален международен транспорт на стоки се използва влаков и корабен транспорт, комбиниран с транспорт с камиони, които да превозят пратката до и от пристанището или гарата. Ключов момент при използването на интермодален международен транспорт на стоки е доброто познаване на изискванията на всеки един превозвач по веригата, за да е сигурно, че първоначалната опаковка е подходяща за използване чак до крайната дестинация.

Фирма за международен транспорт на стоки 1
Фирма за международен транспорт на стоки – Изберете нас

Международен транспорт на стоки според логистиката

Ако ще организирате самостоятелно международен транспорт на стоки, добре е да помислите с какъв тип превозвачи вече имате връзки. Разбира се, винаги можете да потърсите непознат превозвач, но това ще ви отнеме време за проучване и е свързано с известни рискове по отношение на надеждността. Често се налага координирането на няколко вида международен транспорт на стоки, извършвани от различни превозвачи. Това е сложен и трудоемък процес, който ще отнеме много време на неспециалист по международен транспорт на стоки, като в същото време ще повиши риска от скъпоструващи грешки.

Международен транспорт на стоки от външна логистична компания

Фирма за международен транспорт на стоки 2
Фирма за международен транспорт на стоки – бързина и качество от Деспред

Специализираните компании по международен транспорт на стоки като ДЕСПРЕД могат да се окажат най-доброто решение за вас. Те ще ви освободят от нуждата да проучвате купища нова информация, да търсите нови връзки, да осигурявате непозната документация, да координирате целия процес, да опознавате изискванията на различните превозвачи, ако използвате интермодален или мултимодален транспорт. В крайна сметка ще получите услугите на професионалист, който ще минимизира рисковете при международен транспорт на стоки, докато вие използвате свободното си време, за да се занимавате с рентабилни за бизнеса си дейности.

РАзгледайте нашия интермодален транспорт.

Интермодален международен транспорт на стоки

Международен транспорт на стоки според логистиката

Международен транспорт на стоки от външна логистична компания

transport

Как да изберете подходящ международен транспорт на стоки 2-ра част

Международен транспорт на стоки според дестинацията за доставка

Остава да огледате добре крайната дестинация, до която ще трябва да стигнете. Вижте кой вид международен транспорт на стоки е възможно да стигне до мястото. Ако до отправната точка има удобни летища, жп гари или пристанища, проверете дали има същите близо до крайния адрес. Освен това е важно да знаете какво е разстоянието между двете точки, както и всички междинни спирки, които трябва да се направят по време на вашия международен транспорт на стоки.

Международен транспорт на стоки - цена 1
Международен транспорт на стоки – цена, зависеща от товара

Международен транспорт на стоки според потребителя

Освен за мястото, помислете и за потребителя, за когото е пратката. Изборът на вид международен транспорт на стоки може да зависи и от това дали той е частно лице, или бизнес партньор, тъй като това може да е определящо за скоростта или метода на доставката. За частни лица може да е най-удобно да използвате автомобилен международен транспорт на стоки, тъй като автомобилите имат лесен достъп до всякакви адреси.

Международен транспорт на стоки според скоростта на доставката

Идва време да обмислите колко спешна ще е вашата пратка и с какви срокове за доставка разполагате. Това ще ви помогне да отсеете още веднъж какъв международен транспорт на стоки е подходящ за вас, тъй като различните видове ще осигурят различна скорост на доставката.

Международен транспорт на стоки според сезона

Международен транспорт на стоки - цена 2
Международен транспорт на стоки – цена за всеки джоб

Понякога сезонът, в който изпращате товар, също може да се окаже фактор при избора на международен транспорт на стоки. Тук става дума не само за годишните сезони и атмосферните условия, но и за това дали пратката трябва да пътува в празнични или ваканционни периоди.

Международен транспорт на стоки според бюджета

Когато избирате международен транспорт на стоки, ще е добре да помислите и за бюджета си. Понякога се налага удобството на даден вид международен транспорт на стоки да бъде пожертвано в името на бюджета. И все пак се погрижете бюджетът ви за международен транспорт на стоки да бъде реалистичен. Препоръчваме също така да не избирате задължително най-ниската оферта, тя невинаги е наистина най-добрата за пратката ви, тъй като може да е свързана с по-големи рискове или ненужно дълги срокове, които са в ущърб на бизнеса ви.

Разгледайте услугите ни за международен превоз на товари.

Международен транспорт на стоки според дестинацията за доставка

Международен транспорт на стоки според потребителя

Международен транспорт на стоки според скоростта на доставката

Международен транспорт на стоки според сезона

Международен транспорт на стоки според бюджета

Категории
Последни публикации
Архив
Мета
Tags
Категории
Последни публикации
Архив
Мета
Tags
Loading...