Морски транспорт – цени и фактори, от които зависят 1-ва част

Всички знаят кое е едно от най-големите предимства при използване на морски транспорт – цените могат да бъдат наистина ниски. Защо се получава така и кои са факторите, които играят основна роля в ценообразуването при морските превози, прочетете нататък.

Качествен морски транспорт - цени 1
Качествен морски транспорт – цени и качество на ниво

Морски транспорт – цени, които са привлекателно ниски

Причините за добрите цени са много: морските и океанските пътища не изискват поддръжка; корабите сами по себе си нямат много високи експлоатационни разходи съпоставимо с количеството стока което могат да превозват; огромно количество товари се превозват с едно превозно средство, което се управлява от малък персонал, и това също намалява разходите. И не на последно място, при морски транспорт цените могат да бъдат ниски заради възможността за включване в групажни превози, което още повече намалява себестойността за превозването на единица товар.

Всички тези предпоставки определят морския транспорт като най-евтиния начин за превозване на товари на големи разстояния. И все пак при морски транспорт цените и ставките на образуването им за всеки отделен товар зависят не само от вида и размера на товара, но и от много допълнителни условия около самото превозване. Ето какви фактори ще повлияят на офертата, която ще получите за морски превози.

Морски транспорт – цени за горива

Цените на горивата са голямо перо в корабоплаването, но могат да бъдат доста нестабилни в последно време и когато става дума за морски транспорт, цените за превоз също биха варирали според моментното им състояние. Горивата са сред основните разходи на корабите и е логично офертите за превоз до голяма степен да зависят от текущите продажни цени на горивата.

Морски транспорт – цени според товара

Вторият важен фактор, който играе роля при ценообразуването, е видът на товара, който ще бъде превозван. Различните видове товари се превозват от различен тип кораби с различни разходи, което е сред най-важните причини при морски транспорт цените да варират. Така че дори ако курсът е еднакво дълъг, офертите за единични, течни или насипни товари ще бъдат доста различни.

Качествен морски транспорт - цени 2
Качествен морски транспорт – цени, достойни за конкуренция

От друга страна, при морски транспорт цените за извънгабаритните товари или опасните товари ще бъдат по-високи от тези на останалите товари. Причината е в специалните условия, които трябва да бъдат създавани за тях.

При морски транспорт цените са може би най-високи за стоки със специален режим на обработка или съхранение – ако например трябва да се поддържа постоянна температура и/или влажност.

Разгледайте повече информация за морски транспорт – цени.

Морски транспорт – цени, които са привлекателно ниски

Морски транспорт – цени за горива

Морски транспорт – цени според товара

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top