Морски транспорт – цени и фактори, от които зависят 2-ра част

Морски транспорт – цени за вид на пратката

Освен от вида на товара, при морски транспорт цените се калкулират и според вида на пратката. Ако се изпраща самостоятелна пратка с морски транспорт, цените могат да бъдат доста по-висока, отколкото ако пратката се консолидира в групажен превоз с други потребители. Това е причината контейнеровозите да бъде сред най-търсените морски превозни средства – голямата товароносимост на корабите и характеристиките на самите контейнери позволяват лесно консолидиране на пратки, което води до драстично спадане на себестойността на превоза на единица товар. 

Бърз морски транспорт - цени 1
Бърз морски транспорт – цени от Деспред

Морски транспорт – цени за сезон

Това може да звучи малко странно, но при морски транспорт цените могат да зависят и от сезона, в който се превозват конкретни стоки. Например при превоз на плодове, зеленчуци и зърнени храни с морски транспорт цените в пиковия им сезон ще бъдат по-високи от тези в другите сезони.

Морски транспорт – цени за дестинация

При морски транспорт цените се образуват на базата на дестинацията. Логично е, че при нужда от по-далечен морски транспорт цените ще бъдат с по-високи тарифи за океанско навло. Но дължината на курса не е единственият определящ фактор.

Доста потребители не знаят, че при морски транспорт цените могат да се повишат и заради държавата, до която се прави доставката. В някои държави има рискови геополитически фактори, които могат да са свързани с размирици, военни действия, пиратски набези, но корабите въпреки всичко трябва да минат покрай тях или да акостират там. При такъв рисков морски транспорт цените всъщност включват по-големи застрахователни такси. Ето защо при нужда от морски транспорт цените могат да бъдат по-високи, ако корабите пристигат или минават например през Суецкия канал, пролива Ормуз, Босфора, Баб ел-Мандеб.

Бърз морски транспорт - цени 2
Бърз морски транспорт – цени, зависещи от товара

Морски транспорт – цени за такси за пристанища

При морски транспорт цените могат да се повишат или понижат според таксите на пристанищата, които корабът трябва да използва. Тук влизат множество пера като товарни такси, такси за канал и закотвяне, санитарни такси, митнически такси, такси за влекачи и докове, тонажни такси, услуги за сигурност, терминални такси и др.

При морски транспорт цените могат да включват и допълнителна такса от превозвача, когато на използваните пристанища има претоварване и се налага корабът да чака по-дълго от планираното за товарене или разтоварване.

Разгледайте повече предлаганите от нас услуги за морски транспорт.

Морски транспорт – цени за вид на пратката

Морски транспорт – цени за сезон

Морски транспорт – цени за дестинация

Морски транспорт – цени за такси за пристанища

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top