Автомобилен транспорт – предимствата, които ще спечелите 3-та част

Автомобилен транспорт – предимствата на опаковането

При използване на автомобилен транспорт предимствата включват и спестяване на разходи за опаковка. Останалите видове транспорт обикновено изискват допълнителни такси за специфичен начин на опаковане, която е излишна при превоза с автомобили, тъй като тук не се налага често товарене и разтоварване на стоките.

Автомобилен транспорт – предимствата на високата скорост

Единственият по-бърз транспорт от автомобилния е въздушният. Той обаче не е подходящ за всякакви случаи и е на по-висока цена. Железопътният транспорт е значително по-бавен. Така че при автомобилен транспорт предимствата винаги включват доставка в кратки срокове.

Автомобилен транспорт - предимства на цената 1
Автомобилен транспорт – предимства на цената за превоз

Автомобилен транспорт – предимствата на ниската обща цена

Когато съберете разходите за закупуване, поддръжка и експлоатация на автомобилен парк, ниските такси за пътищата и липсата на допълнителни разходи по преопаковане, претоварване и междинно складиране, ще забележите, че при автомобилен транспорт предимствата включват по-ниската обща цена на превоза като цяло.

Още по-ниска обща цена ще получите, ако използвате услугите на специализиран превозвач, какъвто е ДЕСПРЕД. С нашия опит и изградена партньорска мрежа, при нашият автомобилен транспорт предимствата за вас ще бъдат още повече.

Автомобилен транспорт – предимствата при мултимодален транспорт

Автомобилен транспорт - предимства на цената 2
Автомобилен транспорт – предимства на цената за услугата

И все пак за дълги разстояния може да се окаже, че за вас е по-добре да използвате воден, самолетен или железопътен транспорт. Каквито и да са причините да направите този избор, отново ще имате нужда от автомобили, за да попълните маршрутите между началната и крайната дестинация и мястото на потегляне или пристигане на корабите, влаковете и самолетите. При използването на автомобилен транспорт предимствата винаги включват лесното и бързо включване в мултимодална схема, с което се подобрява оптимизацията на превозите.

Автомобилен транспорт – предимствата при използване на външен превозвач

При превози с автомобилен транспорт предимствата от използване на външен превозвач също не са за пропускане. Със специализиран външен автомобилен транспорт предимствата за изпращача се състоят в понижаване на разходите, тъй като няма нужда от поддържане на автопарк, който изисква място, ремонти, горива и персонал. Освен това има възможност за включване в групажен автомобилен транспорт, предимствата на който се състоят в още по-ниска себестойност на превоза на единица товар.

Възползвайте се от нашите услуги за автомобилен транспорт.

Автомобилен транспорт – предимствата на опаковането

Автомобилен транспорт – предимствата на високата скорост

Автомобилен транспорт – предимствата на ниската обща цена

Автомобилен транспорт – предимствата при мултимодален транспорт

Автомобилен транспорт – предимствата при използване на външен превозвач

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top