Мултимодален транспорт – предимства, рискове и решения 1-ва част

В света на бизнеса транспортът на стоки винаги е бил от огромно значение, а вариантите да бъде осъществен не са чак толкова много. В следващите редове ще говорим за т. нар. мултимодален транспорт, за възможностите, които предлага, за рисковете, които крие, и за решенията, които можете да използвате.

Мултимодален транспорт – какво е това

Да използвате мултимодален транспорт означава да използвате логистични и товарни процеси, които изискват различни видове транспорт. Мултимодален транспорт може да означава да превозвате една пратка първо с камион, после със самолет, после с влак и накрая пак с камион, докато стигне до получателя си. Разбира се, комбинациите за мултимодален транспорт могат да бъдат различни и се съчетават според конкретната пратка и стока.

И все пак за мултимодален транспорт се нуждаете от един превозвач – мултимодален транспортен оператор или доставчик. Доставчикът може да разчита на мрежа от по-малки превозвачи, които да включи в стратегията си за мултимодален транспорт, но това не касае клиента, който сключва само един договор с един оператор.

Мултимодален транспорт София 1
Мултимодален транспорт София с грижа за вашите пратки

Интермодален и мултимодален транспорт – каква е разликата

Друг тип смесен превоз на товари е интермодалният транспорт. Този метод обаче изисква сами да преговаряте и координирате различни доставчици и договори.

Както вече разбрахте, при мултимодален транспорт ще можете да прехвърлите огромната част от логистиката на един-единствен доставчик, който носи отговорността за цялостния процес на транспортиране. Това обикновено е по-скъпа услуга, но ще ви спести много време и ресурси около разговорите и координирането на различни доставчици и справянето с множество проблеми, които възникват от това.

Вижте повече информация за нашите митнически услуги.

Мултимодален транспорт – какво е това

Интермодален и мултимодален транспорт – каква е разликата

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top