Сухоземен транспорт: характеристики и видове – част 3

Железопътен сухоземен транспорт: същност и предимствата

Сухоземен транспорт - видове 1
Сухоземен транспорт – видове и експертно мнение

Железопътният сухоземен транспорт е една от важните опции за наземни превози. Макар да са трудни и скъпи за създаване и поддръжка, железопътните мрежи се разширяват по целия свят, което ги превърна в широко използвано решение за различни бизнеси и пазари. Доставката с влакови композиции предлага няколко предимства.

Предимства на железопътния сухоземен транспорт

Първо и най-важно, железопътният сухоземен транспорт позволяват превозването на големи обеми товари на големи разстояния. Възможността за използване на различен тип вагони позволява лесното превозване на всякакви видове стоки: общи или опасни товари, течни или насипни товари, товари с изискване за контрол върху температурата и др.

В същото време този тип сухоземен транспорт често води до намаляване на транспортните разходи, тъй като един и същи товар може да бъде превозен чрез по-малко на брой пратки. Едно превозно средство се управлява с минимален персонал, а може да превози тонове товари, което допълнително намалява разходите. И не на последно място, железопътният сухоземен транспорт предлага възможността за включване в групажни пратки, което още повече намалява себестойността на транспорта на единица товар.

Друг важен плюс е безопасността: железопътният сухоземен транспорт е по-малко податлив на пътни инциденти и задръствания в сравнение с други решения. Добрата организация на движението води до минимален риск от забавяния, а контролът в зоните за товарене и разтоварване, както и самата същност на влаковия сухоземен транспорт, намалява допълнително рисковете от кражби и инциденти.

Сухоземен транспорт - видове 2
Сухоземен транспорт – видове и цени

Не на последно място, железопътният сухоземен транспорт има по-малко въздействие върху околната среда в сравнение с автомобилния.

Два от най-големите недостатъка на железопътния сухоземен транспорт са бавната скорост и невъзможността да се достигне до всяка желана дестинация. Но  комбинирането на железопътен с автомобилен вид транспорт решава лесно този проблем.

В крайна сметка, автомобилният и железопътният сухоземен транспорт остават крайъгълен камък на международната логистика днес. Свържете се с експертите на ДЕСПРЕД, ако имате нужда от консултация за най-подходящите видове транспорт за вашите пратки. Нашият екип е готов да ви подкрепи и да създаде професионална програма за доставка, която отговаря на вашите нужди и изисквания, след което да я изпълни от край до край като надежден спедитор.

Открийте повече информация за автомобилен транспорт на нашия сайт

Железопътен сухоземен транспорт: същност и предимствата

Scroll to Top