Видове логистика – познавате ли ги? 3-та част

Видове логистика – логистика на рециклиране

Рециклирането заема все по-важна част от съвременния начин на живот. Това доведе до появата на нови видове логистика, свързани с рециклирането на вече използвани суровини. Логистиката на рециклиране се грижи за събиране и връщане в производството на празни кутии, пластмасови опаковки, хартия, електроника, като управлява верига от контейнери и рециклируеми продукти, събирани извън процеса на собственото производство.

Видове логистика на стоки 1
Видове логистика на стоки предлагана от нашата фирма

Видове логистика – зелена логистика

Още един от сравнително новите видове логистика е зелената логистика. Тя се грижи логистичните операции да имат положителен или неутрален ефект върху околната среда. Логистиката на рециклиране може да се приема като част от зелената, но във втората влизат и практики, свързани с използване на възобновяеми енергийни източници и минимизиране на емисиите при производство, транспорт и съхранение на продукцията. Освен че се грижи за околната среда като цяло, зелената логистика може да доведе до намаляване на енергийните разходи на предприятието.

Видове логистика – панаирна и изложбена логистика

Панаирната логистика заема особено, специфично място сред останалите видове логистика. Тя е свързана със спецификата на дейностите, необходими за участие в различни изложения по цял свят. Освен транспортна, изложбената логистика включва и видове логистика, свързани със специфични процеси като опаковане и съхранение на изложбените съоръжения и продукти, митническа обработка и документация, търговска документация за самото събитие, съобразяване с изискванията на изложението и др.

Видове логистика на стоки 2
Видове логистика на стоки – изберете подходящата

Видове логистика – логистика на трети страни

За логистика на трети страни се говори, когато различни видове логистика бъдат възложени на външен за производителя изпълнител. Най-често се възлагат видове логистика, свързани с транспорта, складирането или изложенията. Логистиката на трети страни може да донесе разнообразни ползи за бизнеса: намаляване на разходите по складиране и персонал; ефективност на доставките; минимизиране на рисковете за загуба на стоки, забавяне на доставка, митнически затруднения и др.

ДЕСПРЕД е специализиран именно в тези видове логистика, свързани със складирането, транспорта и участието в изложения. Като трета страна, ние можем да предложим качествени професионални услуги, които да донесат нужните облекчения в дейността на всеки бизнес.

Вижте предлаганите от нас услуги за транспорт на стоки.

Видове логистика – логистика на рециклиране

Видове логистика – зелена логистика

Видове логистика – панаирна и изложбена логистика

Видове логистика – логистика на трети страни

4.5/5 - (2 votes)
Scroll to Top