Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – част 1

Когато планирате да превозите стоки от едно място на друго, често ще срещате два термина: интермодален и мултимодален транспорт. И интермодалният, и мултимодалният транспорт са свързани с използването на различни видове транспорт за доставката на една и съща пратка, но има съществена разлика между мултимодален и интермодален транспорт. Тук ще поговорим именно за тази основна разлика между мултимодален и интермодален транспорт. Прочетете статията, за да разберете как да се възползвате от базовата разлика между мултимодален и интермодален транспорт.

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт (София) 1
Разлика между мултимодален и интермодален транспорт София – оферти

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – какво се случва при мултимодалния транспорт

За да разберем в детайли основната разлика между мултимодален и интермодален транспорт, нека първо ги разгледаме поотделно. При мултимодалния транспорт движението на товара се извършва чрез различни комбинации от транспортни средства и в това отношение няма разлика между мултимодален и интермодален транспорт. Но това, което прави мултимодалния транспорт специален, е, че се извършва от една единствена компания превозвач, която разполага с всички необходими за превозването на товарите ви средства. Това означава, че една и съща транспортна компания започва и завършва цялата пратка и поема пълната отговорност за осъществяването на всички процеси по доставката.

На практика основната разлика между мултимодален и интермодален транспорт е, че при мултимодалния сключвате договор с една компания, която координира прехвърлянето на товарите от едно на друго превозно средство и се грижи да изпълни цялата доставка от подателя до получателя.

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – какво е интермодален транспорт

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт (София) 2
Разлика между мултимодален и интермодален транспорт София на достъпни цени

Сега нека посочим основната разлика между мултимодален и интермодален транспорт, като разгледаме интермодалния транспорт. При него всеки етап от превоза на пратката се извършва от различен доставчик. Например работите с един превозвач, който притежава камиони и трябва да превози стоката ви до влакова композиция; с втори превозвач, който притежава железница и превозва стоките ви до кораба; с трети превозвач, който притежава корабите и т.н.

На практика съществената разлика между мултимодален и интермодален транспорт се състои в това, че всяка компания, която наемате, притежава собствена товарителница и отговаря само за своята част от процеса на доставка. Така товарът минава през няколко ръце. Не е случайно, че, когато говорим за разлика между мултимодален и интермодален транспорт, използваме понятия като свобода, отговорност, гъвкавост.

Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – какво се случва при мултимодалния транспорт
Разлика между мултимодален и интермодален транспорт – какво е интермодален транспорт


Scroll to Top