Видове логистика – познавате ли ги? 2-ра част

Видове логистика – производствена логистика

Производствената логистика е от тези видове, които се грижат за управлението на цялостния процес на производство. Първо организира движението на материалите, за да бъдат доставени в предприятието, след което поема опаковането и доставката на готовата продукция до склада. Производствената логистика е пряко свързана с другите видове логистика – входящата и дистрибутивната. Производствената логистика е пряко обвързана с други видове логистика, свързани с вътрешния транспорт и управлението на складовете – те могат да помогнат за по-плавното протичане на целия производствен процес и по-лесното спазване на сроковете пред клиентите.

Видове логистика - информация 1
Видове логистика – информация за нашите услуги

Видове логистика – логистика на продажбите

Третият от видовете логистика в хронологичен план е свързан с продажбите. Може да се нарича още логистика на дистрибуцията, пласмента или разпределението, както и изходяща логистика. Тя се грижи произведените стоки да достигнат от склада до търговците на едро, търговците на дребно или крайните потребители. Ако в миналото продажбените видове логистика обслужваха предимно складове и магазини, днес електронната търговия промени до голяма степен бизнеса и директната доставка стана съществена част от дистрибуцията.

Видове логистика - информация 2
Видове логистика – информация за нея

Разбира се, логистиката на продажбите е в тясна връзка с другите видове логистика, най-вече с производствената и складовата. Добрия синхрон между тези видове логистика осигурява по-добра удовлетвореност на клиентите и е предпоставка за разрастване на бизнеса.

При логистиката на пласмента също можем да говорим за транспортна логистика – високата ефективност на транспорта гарантира спазването на сроковете за доставки до търговците или клиентите. Тук отново можете да разчитате на ДЕСПРЕД – това е един от видовете логистика, в които имаме десетилетен опит.

Видове логистика – логистика на възстановяване

Тази логистика се отнася предимно до процесите, свързани с вече използвани контейнери или опаковки, с върнати за ремонт или рекламирани продукти. Когато част от продукцията на предприятието се връща обратно към него по какъвто и да е начин, отново има нужда от организиране на процеса. Тук трябва да се реши къде ще бъдат складирани материалите и стоките, дали и как ще бъдат изхвърлени, дали и как ще бъдат рециклирани.

Научете повече за транспорта и логистиката предлагани от Деспред АД.

Видове логистика – производствена логистика

Видове логистика – логистика на продажбите

Видове логистика – логистика на възстановяване

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top