Удобно ли е за вас да използвате групажни превози 3-та част

Рискове при изпращането на групажни превози

Имайте предвид, че спедиторът на групажни превози рядко може да изпълни всичките ви изисквания – той не е ваш подизпълнител, а по-скоро работите във взаимно партньорство с полза и за двете страни. Това крие своите рискове.

Най-големият риск е да не успеете да спазите сроковете на доставка, тъй като ще трябва да изчакате контейнерите или ремаркетата да се напълнят, което е и същинският смисъл на икономичните групажни превози. Това може да отнеме доста време, като често не е съвсем сигурно точно в какъв срок ще потегли пратката. Ето защо не се препоръчва да използвате групажни превози, ако не сте уговорили с клиентите си достатъчно гъвкави срокове за доставка.

Препоръчваме също да не използвате групажни превози за редки дестинации. Ако имате нужда от подобни доставки, проверете предварително дали конкретният спедитор може да ви гарантира редовни и сравнително добре планирани доставка до конкретното място.

Вторият риск при използването на групажни превози е свързан със закъсненията, които могат да се получат от неправилно планиране на товаренето и разтоварването на отделните пратки.

Групажни превози видове 1
Групажни превози видове – внимание към вашите пратки

Допълнително забавяне може да се получи не само при потеглянето на групажни превози, но и при преминаването през митница. В контейнерите се съдържат смесени пратки, но на митницата ще задържат и забавят целия контейнер дори само заради една от тях.

Ако не изберете добър спедитор на групажни превози, рискувате стоките ви да бъдат повредени поради недобро комбиниране, или транспортиране. Освен това при групажни превози по някога се налага пратката да минава през няколко терминала това са допълнителни товарно разтоварни процедури, което допълнително повишава риска от повреда.

Как да откриете перфектните групажни превози

Първо проверете дали избраният от вас спедитор работи с вида транспорт, от който имате нужда. Уверете се, че изпраща достатъчно често курсове за дестинациите, с които работите най-много. Накрая проверете дали избраният от вас спедитор има доказано име и добро реноме. Това е най-добрият начин да избегнете рисковете при групажни превози и да получите максимума от удобствата му.

Вижте повече информация относно нашия железопътен транспорт.

Рискове при изпращането на групажни превози

Как да откриете перфектните групажни превози

Scroll to Top