Удобно ли е за вас да използвате групажни превози 1-ва част

Към групажни превози често прибягват компании, които изпращат сравнително малки пратки на клиентите си. Какво точно се крие под понятието групажни превози, ще разкажем в следващите редове. А дали те са удачно решение за вашите нужди – няма еднозначен отговор, валиден за всяка компания и ситуация. Така че прочетете внимателно всички плюсове и рискове при използването на групажни превози, за да вземете възможно най-доброто решение за бизнеса си.

Какво представляват групажни превози

Групажни превози се нарича събирането на пратки на различни податели в една общ морска, сухопътна или въздушна транспортна еденица като контейнер, ремарке, влакова композиция и др. с обща дестинация. При събирането им на едно място се говори за консолидация на групажни превози, а при разделянето им в края на превоза се използва термина дегрупиране на товарите. Сроковете и условията за доставка са посочени в договор за доставка, който ще трябва да сключите със спедитора на групажни превози.

Какво правят спедиторите на групажни превози

Групажни превози София
Групажни превози София – качествено обслужване

При групажни превози главна роля има спедиторът, който е пресечната точка между различните податели. Спедиторът носи отговорност за консолидирането на общата пратка, за правилното комбиниране на стоките, за щетите по тях, както и за дегрупирането им. Групажни превози обикновено се извършват от спедитори, специализирани в групиране на пратки за следните типове превози като сухопътния транспорт, морския транспорт, ЖП. Що се отнася до въздушния транспорт, използването на групажни превози в тях е обичайна практика.

Спедиторите имат няколко много важни задачи по отношение на опазването и доставката на стоките. На първо място, те трябва да комбинират правилно стоките въз основа на вида им. Особено важно е при групажни превози да се съчетаят правилно стоките според степента на опасност, за да се избегне например обединяването на храни и опасни химикали на едно място. След това те носят отговорност за правилното транспортиране при групажни превози, както и разпределението в края на курса и доставка до краен получател.

Научете повече за нашия автомобилен транспорт.

Какво представляват групажни превози

Какво правят спедиторите на групажни превози

Scroll to Top