Комплектните товари – бърз и удобен начин за транспорт 1-ва част

Какво представляват комплектните товари

Комплектни товари се нарича транспортиране на стоки от една точка до друга, при което цялото превозно средство е заето от стоки на един изпращач. При автомобилни комплектните товари, наричани още FTL, транспортната компания изпраща в една посока товара директно до мястото, зададено от изпращача, без да се налагат допълнителни спирки, на които да се оставят пратките на други клиенти. При комплектните товари цената на еденица стока излиза по изгодно тъй като се печели от обема и се пести от допълнителни товарни/разтоварни адреси, така също се намаляват рисковете от щети по стоките тъй като отсъстват претоварване на стоката през терминали или в други превозни средства.

Предимства при транспортирането на комплектни товари

При транспортирането на комплектни товари вие плащате за ангажирането на целия камион (или друго

Комплектни товари мнения 1
Комплектни товари мнения – внимателно разпределяне на товарите

превозно средство). Предимство на комплектните товари е, че вашата пратка ще ползва една транспортна еденица и няма да се налага допълнително забавяне, за да се спира по пътя за други доставки. Транспортирането на комплектни товари обикновено е най-бързият и лесен вариант за превоз, в случай, че клиентът разполага с достатъчно стоки, за да запълни цялото превозно средство. Както вече споменахме, при превозването на комплектни товари се налагат по-малко спирания и съответно това означава по-малко рискове стоката да бъде повредена или забавена. Именно затова при комплектните товари е по-лесно да се предвиди точният срок за доставка, защото не се налагат допълнителни отклонения. Това отсъствие на междинни спирки по пътя и допълнителни маршрути, които трябва да бъдат обслужени, при комплектните товари позволява на транспортните компании да предвидят най-краткия и удобен път от началната до крайната цел.

Комплектните товари осигуряват по-бърза доставка

При комплектните товари стоката пристига по-бързо до крайната цел, защото дестинацията е само една, докато при групажните товари допълнителните спирки забавят пътуването. Освен това при групажните товари може да се наложи клиентът да изчака, докато целият камион се запълни от други фирми. При комплектните товари това

Комплектни товари мнения 2
Комплектни товари мнения – внимателно пренасяне на вашите товари

не се случва, защото няма зависимост от други клиенти. При гружпажните товари е по-вероятно забавяне на

митница, защото ако само една от стоките бъде задържана поради някаква нередност  или неизрядна документация, това налага забавяне на цялото превозно средство, за всички клиенти.

Вижте повече информация за предлагания от нас железопътен транспорт.

Какво представляват комплектните товари

Предимства при транспортирането на комплектни товари

Комплектните товари осигуряват по-бърза доставка

Scroll to Top