Комплектните товари – бърз и удобен начин за транспорт 3-та част

По-голямо ниво на сигурност при комплектните товари

Нивото на сигурност и безопасност за вашите стоки, разбира се, е по-високо при комплектните товари, защото при групажните товари камионът се разтоварва на няколко места или стоката минава през склад с последващо довозване. При комплектните товари пратката се натоварва и се разтоварва само веднъж –  на желаната крайна дестинация. Така с комплектните товари свеждате до минимум опасността доброто състояния на пратката да бъде компроментирано по какъвто и да е начин. Друго предимство, свързано с безопасността при

Комплектни товари как да избера 1
Комплектни товари как да избера – най-важен е качествения екип

комплектните товари е, че много по-лесно се проследява цялото пътуване и всяко безпричинно спиране може да бъде отчетено.

С какво се превозват комплектните товари

Комплектните товари много често се превозват с бусове, които имат малки размери и не изискват прекалено много стока, за да се запълни целият капацитет от един клиент, освен това се движат бързо и имат по-малък разход на гориво, съответно излизат по-евтино за малки пратки.  Камионите са може би най-разпространения начин за превозване на комплектни товари в международен план, и са подходящи  за по-обемни и тежки стоки. Бордовите автомобили са особено подходящи за превоз на най-тежките товари, които освен това са и обемни, но не изискват специални условия на съхранение – като например строителни материали, сровини, тухли и други. Хенгерите пък са подходящи за превозване на комплектни товари, които са с по-голямо тегло или заемат

Комплектни товари как да избера 2
Комплектни товари как да избера – винаги работим с усмивка за нашите клиенти

по-голяма площ, но не са подходящи за бордовите камиони. Хладилните камиони са задължителни при превозване на комплектни товари, които изискват специален режим на съхранение. Както вече отбелязвахме, именно комплектните товари са много по-добър вариант от групажа при хладилните камиони, защото така доставката се случва по-бързо, не се налага допълнително спиране, както и отваряне и затваряне на хладилната камера.

Вижте повече информация за нашия морски транспорт.

По-голямо ниво на сигурност при комплектните товари

С какво се превозват комплектните товари

Scroll to Top