Какво е групажен товар и какви особености има – част 3

Какво е групажен товар – недостатъци на групирането

Групажен товар - изисквания 1
Групажен товар – изисквания – научете повече

Въпреки че групажният транспорт има определени предимства при различни условия, при по-подробен отговор на въпроса какво е групажен товар могат да се забележат и недостатъци. Някои от тях са:

  • Неефективната организация на товара може да коства време и пари;
  • Неправилното планиране на товаренето и разтоварването може да създаде закъснения;
  • Когато веригата за доставки включва няколко ръце, рискът от повреда се увеличава;
  • Закъснения могат да възникнат, когато спедиторът/консолидаторът чака пратки за запълване на транспортна еденица;
  • Когато контейнер или камион бъде задържан от митницата, целият товар ще бъде забавен;
  • Стоките могат да се повредят в резултат на лошо планиране или изчакване за напълване на контейнер или камион

Какво е групажен товар и какви документи са необходими

За да отговорим най-пълно на въпроса какво е групажен товар, ще изброим и най-важните документи, от които ще имате нужда, ако искате да изпратите стоките си чрез групажен контейнер.

Какво е групажен товар и товарителница

Ако сте наясно какво е групажен товар, трябва да познавате товарителницата – договорът, който се сключва между спедитора/консолидатора и първоначалния изпращач. Известна е още като коносамент при морския транспорт.

Какво е групажен товар и фактура

Групажен товар - изисквания 2
Групажен товар – изисквания – свържете се с нас

Обикновено това е сметката от продавача за купувача. Би следвало да съдържа подробна информация за продуктите, които са били изпратени, като са посочени отделните и общите цени на всеки продукт.

Какво е групажен товар и опаковъчен лист

Опаковъчният лист ще съдържа информацията, отнасяща се до стоките, които са били изпратени по съответната товарителница, включително описание на артикула – обем, тегло и опаковка. Включва името и адреса както на продавача, така и на купувача.

Какво е групажен товар и сертификат за произход

Този документ ще покаже страната на производство на въпросните стоки. Обикновено се издава от търговската камара, консулството или посолството на съответната държава.

Какво е групажен товар и HAZMAT сертификат за опасни стоки

Някои стоки се определят като опасни. Такива са някои химикали, масла, газове и материали, които могат да бъдат отровни или корозивни.

Ако изпращачът дори подозира, че изпраща такива материали, той трябва да подаде декларация за опасност или опасни стоки на спедитора, включително цялата информация относно стоките, които изпраща.

Какво е групажен товар и акредитив

Търговските условия между продавача и купувача могат да бъдат описани чрез акредитив. Това е вид банкова гаранция за плащане на стоките от купувача, предоставена на продавача при изпращане.

Ако искате да узнаете повече подробности за това какво е групажен товар и как можете да се възползвате от него по най-добрия начин, потърсете ни. В ДЕСПРЕД знаем много добре какво е групажен товар и какви специфики има и за какви стоки е подходящ. Отговорът на въпроса какво е групажен товар може да е ключ към по-успешното развитие на доставките и бизнеса ви.

Научете повече за международен превоз на товари.

Какво е групажен товар – недостатъци на групирането

Какво е групажен товар и какви документи са необходими

Какво е групажен товар и товарителница

Какво е групажен товар и фактура

Какво е групажен товар и опаковъчен лист

Какво е групажен товар и сертификат за произход

Какво е групажен товар и HAZMAT сертификат за опасни стоки

Какво е групажен товар и акредитив

Scroll to Top