Какви дейности се извършват при транспортна логистика – част 1

Видовете и дейностите в областта на логистиката са наистина много и е трудно да бъдат разграничени от неспециалисти. И се пак всеки растящ бизнес има нужда от добре организиран, ефективен и евтин транспорт. Услугите по транспортна логистика могат да ви осигурят точно такива параметри, за да може да обслужвате доставките си без проблеми и да продължавате да се развивате още по-бързо.

Ето какви дейности влизат в термина транспортна логистика и какво да очаквате от нея.

Какво е транспортна логистика

Транспортна логистика какво е 1
Транспортна логистика какво е – научете сега

Като начало, при изясняването на понятието транспортна логистика трябва да отбележим, че има разлики между веригата за доставки – транспорта и логистиката. Логистиката е комбинация от различни дейности от складирането до транспортирането на стоките – управление, задържане и движение на продуктите през веригата за доставки. От друга страна, транспортна логистика всъщност е управление на самия транспорт, който, разбира се, е свързан с всички звена преди и след себе си по веригата на осъществяването на стоките.

Като цяло, логистиката включва всички задачи за планиране, контрол, осигуряване и оптимизиране на процесите по веригата на остойностяване на продуктите. От своя страна, дейностите по транспортна логистика включват цялостен подход към всички процеси в логистиката, които са необходими за извършване на транспорт.

Ако трябва да сме по-конкретни, дейностите по транспортна логистика се занимават с взаимодействието на:

Транспортна логистика какво е 2
Транспортна логистика какво е – свържете се с нас
  • Административни фактори като управление на персонала и управление на превозни средства
  • Планиране на транспортни променливи като контрол на транспорта, транспортни стратегии
  • Оперативни променливи като транспортна технология, технология за предаване на данни

Задачата на дейностите, свързани с транспортна логистика, е да се разпределят и доставят стоките при възможно най-ниски разходи в производствения процес.

Целта при транспортна логистика е да се оптимизира транспортирането по отношение на товарене, разтоварване, използване на капацитета, предаване и идентификация на пратките.

Ето защо самата транспортна логистика включва цялостно разглеждане на всички процеси в логистиката, които са необходими за транспорта. Това включва наблюдението и управлението на две мрежи: захранващата и разпределителната мрежа. Мрежата от доставчици (захранваща) при транспортна логистика включва всички доставчици, които играят роля в процеса на доставка. Разпределителната мрежа представлява структурата, в която се изпълняват процесите на разпределение на продуктите и товарите, за да стигнат на местоназначението си.

Научете повече за транспорт и логистика.

Какво е транспортна логистика

Scroll to Top