Какво е групажен товар и какви особености има – част 2

Какво е групажен товар и какви са ключовите характеристики

Групажен товар - предимства 1
Групажен товар – предимства , научете тук

За да отговорим по-цялостно на въпроса какво е групажен товар, нека разгледаме характеристиките на този вид транспорт. Те включват:

 • Спедиторите обикновено са компании, специализирани в логистиката по суша и море.
 • Използва се, когато обемът на стоките не е достатъчно голям, за да напълни товарна еденица, но има сходен произход и дестинация.
 • Стоките лесно се комбинират в сборни товари.
 • Сроковете за изпращане и доставка не са ключови показатели.

Какво е групажен товар – практически примери за групиране

Добър практически пример за това какво е групажен товар и кога е полезен е, когато производител на поръчкови, специализирани стоки се стреми да изнася стоките си. Той няма достатъчно продукция, за да напълни цяла товарна еденица, но не желае да плати за транспорт на цяла еденица.

Вместо това, компанията може да прибегне до използването на групажни превози.

Какво е групажен товар и какви стъпки да предприемете, за да го използвате

Групажен товар - предимства 2
Групажен товар – предимства – свържете се с нас
 • Търсете и изберете доставчик на групажни превози
 • Опишете спецификата на стоките, които трябва да бъдат изпратени – като тегло, размери, обем и вид на продукта
 • Уточнете местата за товарене и разтоварване

Спедиторът трябва да изпълнява задължението си да групира отделните пратки заедно, както и да планира разстоянието на пратката за ефективност, след което да предостави на производителя дати за доставка.

Какво е групажен товар – предимствата на използването на групажни превози

Когато описваме какво е групажен товар като метод на доставка, трябва да кажем, че това е един от най-рентабилните и икономични методи за доставка за компании с редовни малки пратки. Ако спедиторът е опитен в предоставянето на оптимизирана групажна услуга и е наясно с всички подробности относно това какво е групажен товар, това може да доведе до много предимства за изпращача, включително:

 • Намалени разходи за опаковане
 • Застраховка
 • Подобрени срокове за доставка
 • Намален риск от загуба или повреда
 • Спестяване на финансови средства

Научете повече за международен превоз на товари.

Какво е групажен товар и какви са ключовите характеристики

Какво е групажен товар – практически примери за групиране

Какво е групажен товар и какви стъпки да предприемете, за да го използвате

Какво е групажен товар – предимствата на използването на групажни превози

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top