Най-важното за морски превоз на товари, което трябва да знаете – част 1

Морски превоз на товари - цени 1
Морски превоз на товари – цени и мнения от експерти

Знаете ли, че между 80 и 90% от стоките по света се пренасят чрез морски превоз на товари? Това прави морския транспорт важна част от глобалната верига за доставки и развитието на производствата и търговията в световен мащаб.

Ако и вие имате нужда от надежден, икономичен и ефективен начин да превозвате както малки, така и големи товари, следващите редове са за вас. Научете най-важното, което морският превоз на товари може да донесе за бизнеса ви.

Видове морски превоз на товари

Видовете морски превоз на товари са основно два:

  • Морски превоз на товари тип FCL (Full container load, пълен контейнер). При такъв тип транспорт изпращачът пълни цял контейнер със своите стоки. FCL е най-рентабилният вариант за превоз, когато трябва да изпращате големи количества стоки.
  • Морски превоз на товари тип LCL (Less-than-container load, непълен контейнер). Тук спедиторът споделя контейнер с други спедитори. LCL е добър вариант за доставка на по-малки количества стоки, тъй като не се налага да плащате за цял, но непълен контейнер, а можете да заплатите само частта от него, която реално използвате.

Процедура при морски превоз на товари

Процедурите при морски превоз на товари могат да бъдат доста сложни, тъй като включват много стъпки. Ето най-важните от тях:

Морски превоз на товари - цени 2
Морски превоз на товари – цени и страхотни оферти
  • Резервация. Когато има нужда от морски превоз на товари, изпращачът резервира място на кораба. Това може да се направи с посредничеството на спедитор или директно с корабния превозвач.
  • Опаковане. За да подготви стоките си за морски превоз на товари, изпращачът опакова и поставя стоките в палети, за да ги предпази от повреда по време на транспортиране.
  • Документация. Изпращачът подготвя цялата необходима документация за морски превоз на товари, включително товарителницата, търговска фактура и опаковъчен лист.
  • Митническо освобождаване. При използване на морски превоз на товари изпращачът или спедиторът трябва да направят митническа обработка по износ и в последствие митническа обработка от страна на спедитора/агента по внос.
  • Доставка. На последния етап от морския превоз на товара се доставят стоките до получателя.

Тъй като процесите по морски превоз на товари изискват задълбочена подготовка в много и разностранни области, свързани със спедицията и логистиката, препоръчваме да използвате услугите на специализирана фирма като ДЕСПРЕД. Това ще отнеме рисковете и напрежението от плещите ви и ще ви гарантира безпроблемен морски превоз на товарите ви до желания получател.

Разгледайте нашите оферти за морски транспорт

Видове морски превоз на товари
Процедура при морски превоз на товари

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top