Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – подробен списък – част 2

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – фактура

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница - ползи 1
Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – ползи и мнения

Фактурата е сред базовите необходими документи за освобождаване на пратка от митница. Тя представлява запис на сделката между износителя и вносителя. Търговската фактура е официален отчет за стойността на стоките и съдържа основната информация за сделката. В изискванията за необходими документи за освобождаване на пратка от митница няма конкретен формуляр за търговската фактура, поради което те обикновено се изготвят от износителя в съответствие със стандартната бизнес практика. Трябва да запазите оригинала и да изпратите няколко копия към комплекта необходими документи за освобождаване на пратка от митницата.

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – лицензи за внос и износ

Върху вноса и износа на много стоки се упражнява местен контрол, което означава, че може да се нуждаете от лиценз, който да включите в комплекта необходими документи за освобождаване на пратка от митницата на съответната държава. Проверете дали трябва да изготвите лиценз като част от необходими документи за освобождаване на пратка от митница за стоките, които смятате да изнасяте.

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – декларация за митническа стойност

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница - ползи 2
Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – ползи и цени

Ако стойността на стоките, които внасяте или изнасяте в Европейския съюз, надвишава 20 000 евро, при подготовката на всички необходими документи за освобождаване на пратка от митница трябва да добавите и декларация за митническа стойност. Този документ от всички необходими документи за освобождаване на пратка от митница е необходим за оценка на стойността на сделката, за да се определи митническата стойност за прилагане на тарифни мита. Митническата стойност е общата стойност на стоките, включително всички разходи, направени до първата точка на влизане в Европейския съюз. Например според изискванията за необходими документи за освобождаване на пратка от митница митническата стойност включва търговска цена, транспорт и застраховка. Когато подготвяте комплекта необходими документи за освобождаване на пратка от митница, можете да използвате стойността на транзакцията, за да изчислите митническата стойност.

Открийте повече информация за железопътен транспорт на нашия сайт

Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – фактура
Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – лицензи за внос и износ
Необходими документи за освобождаване на пратка от митница – декларация за митническа стойност


Scroll to Top