9 предимства на въздушния транспорт – част 3

Предимства на въздушния транспорт: реакции при спешни случаи

Предимства на въздушния транспорт - цени 1
Предимства на въздушния транспорт – цени и мнения

Едно от важните предимства на въздушния транспорт е възможността за спешна реакция. Тъй като самолетите са бързи, те са полезни при предлагането на помощ в моменти, когато връхлитат природни бедствия, по време на земетресения, наводнения, глад и злополуки, спешни операции, самолетите са ефикасни, за да направят операциите по търсене и спасяване бързи и ефективни. Този тип предимства на въздушния транспорт може да не са в директна връзка с бизнеса, но в същото време са от изключително обществено значение.

Предимства на въздушния транспорт: по-малко изисквания за опаковка

Самолетният транспорт има по-малко изисквания за опаковане, отколкото превозът по море или по шосе, и това е сред основните предимства на въздушния транспорт на стоки. Често се оказва, че е по-евтино и по-ефективно във времето да се изпращат товари като въздушен транспорт, отколкото с океански или сухопътни превози.

Предимства на въздушния транспорт: селскостопанска употреба

Друго от често използваните предимства на въздушния транспорт е възможността да се прилага в селското стопанство. Освен за въздушно пръскане на насекоми и вредители, самолетите позволяват транспортиране на селскостопанска продукция до различни места, което позволява стоките да останат свежи и готови за консумация. Това дава изключително предимства на въздушния транспорт по отношение на земеделските производители и търговците на храни и хранителни продукти.

Предимства на въздушния транспорт: лесна логистика

Предимства на въздушния транспорт - цени 2
Предимства на въздушния транспорт – цени, подходящи за всеки

Много често се налага един товар да бъде прехвърлян на няколко отделни превозни средства, за да може да достигне местоназначението си. Това определено поставя пред логистиката доста затруднения, свързани не само с намиране и координиране на превозвачи, но и с купища документация. В това отношение има много предимства на въздушния транспорт, които можем да изброим. Тъй като самолетите не се влияят от прегради, сред основните предимства на въздушния транспорт е фактът, че стоките пристигат на огромни разстояния само с едно превозно средство, без нужда от допълнителна документация.

Ако не сте сигурни, че изброените предимства на въздушния транспорт работят за вашия бизнес, свържете се с консултантите на ДЕСПРЕД, които имат дългогодишен опит в сферата на логистиката и спедицията. Ако се колебаете дали можете да си позволите тези предимства на въздушния транспорт, те могат да ви помогнат и да откриете друг, по-бюджетен начин да превозите стоките и продуктите си в България и чужбина.

Прочетете повече за транспорт на стоки

Предимства на въздушния транспорт: реакции при спешни случаи
Предимства на въздушния транспорт: по-малко изисквания за опаковка
Предимства на въздушния транспорт: селскостопанска употреба
Предимства на въздушния транспорт: лесна логистика

Scroll to Top