Видове товарен автомобилен транспорт според товарите – част 2

Tоварен автомобилен транспорт - цени 1
Tоварен автомобилен транспорт – цени и мнения

Товарен автомобилен транспорт с хладилни автомобили

Друг тип товарен автомобилен транспорт е този за стоки, които имат нужда от контролирана температура. Тук попадат хранителни продукти, лекарства, дори цветя. По време на превоза за тях трябва да се поддържа определена температура, за да ги предпази от разваляне или повреда. За този тип товарен автомобилен транспорт се използват специално оборудвани камиони с хладилни камери. Тук можете да потърсите няколко различни камиона за товарен автомобилен транспорт.

На първо място, има товарен автомобилен транспорт с камиони, които замразяват продуктите. В тях температурата е под 00С. Използват се за сладолед, замразено месо или зеленчуци и др.

Друг тип товарен автомобилен транспорт е с камиони с охлаждане, които поддържат ниски температури, но все пак над точката на замръзване. С тях се превозват продукти като охладено месо, зеленчуци, плодове и др.

И накрая, в някои случаи се налага потърсите товарен автомобилен транспорт с камиони с отоплителна система. В тях се поддържа температура най-малко 120С и се използват за специфичен тип продукти, които се увреждат при ниски температури.

Особен тип автомобили за товарен автомобилен транспорт са камионите с вентилация, които често се използват например за забавяне на узряването и развалянето на пресни плодове и зеленчуци или за превоз на податливи на влага стоки-

Tоварен автомобилен транспорт - цени 2
Tоварен автомобилен транспорт – цени и оферти

Товарен автомобилен транспорт на извънгабаритни товари

Като цяло, за извънгабаритните товари се предпочита железопътен или корабен транспорт. Но в някои случаи не само можете, но и се налага да използвате товарен автомобилен транспорт, тъй като за други превозни средства няма достъп или подходящ път. По този начин успешно се превозват стоки, които обичайно имат размери над стандартните за камиона. Това са селскостопанска техника, трактори, строителна техника и др.

При товарен автомобилен транспорт на екстремни извънгабаритни товари се налага не само да се намери подходящо превозно средство, но и да се организират конвои, предварително проучване на маршрута и разрешение от властите. Освен това, товарен автомобилен транспорт на извънгабаритен товар се ръководи от висококвалифицирани специалисти с опит.

Това означава, че за този тип товарен автомобилен транспорт често се налага да отделите повече време и по-голям бюджет. В същото време той може да е доста рисков по ред причини. Така че препоръчваме да се консултирате с нашите специалисти, преди да предприемете този тип товарен автомобилен транспорт, за да предотвратите загуби и щети.

Разгледайте при нас повече за транспорт и логистика

Товарен автомобилен транспорт с хладилни автомобили
Товарен автомобилен транспорт на извънгабаритни товари

Scroll to Top