Видове въздушен карго транспорт – част 3

Въздушен карго транспорт на товари с контролирана температура

Въздушен карго транспорт изисквания 1
Въздушен карго транспорт изисквания при товари с контролирана температура

Тази специализирана категория е предназначена да поддържа постоянна среда за стоки, чувствителни към температурни колебания. Целта на този тип въздушен карго транспорт е стоките да пристигнат до местоназначението си в перфектно състояние. Обикновено от такъв въздушен карго транспорт имат нужда производители или търговци на фармацевтични продукти, химикали и обработка на храни. Тези услуги по въздушен карго транспорт използват модерни контейнери с контролирана температура и системи за наблюдение, за да поддържат постоянен климат по време на пътуването и да защитят товарите от потенциални щети.

Правилата за контрол на температурата предоставят и насоки за опаковане, управление на температурата и процедури за работа по време на въздушен карго транспорт.

Въздушен карго транспорт на пощенски товари

Въздушен карго транспорт изисквания 2
Въздушен карго транспорт изисквания – пощенски товари

Сегментът на пощенските товари играе централна роля в световната мрежа за доставка на пощенски и колетни пратки. Гарантира бърза доставка на писма, документи и колети до техните предназначения. Въздушният карго транспорт обработва приблизително 328 милиарда писма и 7,4 милиарда пакета годишно, което прави пощенските товари най-значимия процент от товарите на въздушните пратки.  

Тази категория въздушен карго транспорт включва лична кореспонденция и покупки от електронната търговия, както и основни бизнес документи и малки колети, като всички те изискват ефективен транспорт, за да се преодолее глобалната пропаст между хората и бизнеса.

Потребителите на услугите за въздушен карго транспорт на пощи включват предимно пощенски органи, онлайн търговци на дребно и куриерски фирми.

Въздушен карго транспорт на човешки тъкани и органи

Въздушен карго транспорт се използва и за мисиите в деликатната сфера на човешки тъкани, органи и тленни останки за репатриране или погребение. С такъв въздушен карго транспорт се изпращат животоспасяващи тъкани и органи за трансплантации. Като се има предвид чувствителният характер на тези предмети, от изключителна важност е те да се транспортират сигурно, с уважение и ефективно.

Основните потребители на този специализиран въздушен карго транспорт са погребални домове, медицински институции и организации за трансплантация на органи. Тези услуги се придържат към строги разпоредби и насоки, за да осигурят етичен и безопасен въздушен карго транспорт на тленни останки, човешки тъкани и органи.

Научете повече за въздушен транспорт.

Въздушен карго транспорт на товари с контролирана температура

Въздушен карго транспорт на пощенски товари

Въздушен карго транспорт на човешки тъкани и органи

Scroll to Top