Какви документи се изискват при корабен транспорт 2-ра част

Опаковъчен лист за корабен транспорт

Това е вторият задължителен документ, от който ще имате нужда при използване на корабен транспорт на стоките си. В него се описват не толкова участниците в услугите по корабен транспорт, колкото подробности за самия товар. Тук ще бъдат попълнени теглото, обемът, видът на стоките, стойността им. Описанията не касаят

Документи за корабен траспорт 1
Документи за корабен траспорт – вижте всичко, което Ви е необходимо

само общия ви товар за корабен транспорт, а и всяка част от него – кашон, палет и др. Ако стоките са еднородни, но все пак от различен асортимент, това ще бъде описано именно в опаковъчния лист за корабен транспорт.

Един екземпляр от опаковъчния лист за корабен транспорт остава задължително в съответната опаковка на товара.

Търговска (експортна) фактура за корабен транспорт

Фактурата е доказателство за продажба, което трябва да присъства задължително при всеки вид внос или износ на стоки. Затова е логично, че и при корабен транспорт ще трябва пратката да бъде придружена от съответната търговска (експортна) фактура. Тази фактура се издава от продавача или износителя на стоките, след като те бъдат натоварени за корабен транспорт, на името на купувача или вносителя, който ще приеме пратката ви.

Това не е стандартната счетоводна фактура, с която продавате или купувате стоки, макар да прилича на нея. В този специфичен документ за корабен транспорт трябва да се опишат детайлите за превозването на товара. Той е необходим при преминаване на кораба през митниците и от тази гледна точка е изключително важно да бъде попълнен правилно, за да не създаде проблеми по време на корабен транспорт.

Документи за корабен траспорт 2
Документи за корабен траспорт – оставете документацията на нас

В определени случаи при корабен транспорт се издава проформа търговска фактура, която съдържа същите атрибути, но носи друго име. Такава проформа фактура се използва при участие в търгове или конкурси, при изпращане на мостри или стоки на консигнация и др.

Вижте подробности за нашите услуги за международен превоз на товари.

Опаковъчен лист за корабен транспорт

Търговска (експортна) фактура за корабен транспорт

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top